Burgemeester van Nispenstraat 29, 1251 KE Laren

Zoek Results for “Stark”

Kunst uit het dorp van Mauve

Elias Stark (1849-1933)

Elias Stark werd op 15 augustus 1849 in Rhenen geboren waar zijn vader apotheker was. Ook hij ging farmacie studeren en studeerde af in 1871 als farmaceut. In 1873 werd hij als apotheker aan de Hogeschool te Leiden aangesteld, waar hij tevens belast werd met het onderwijs in de praktische geneeskunde voor de doctorandi in…
Lees verder

Een badkuip aan de Drift

Wie was de Franse apotheker Emile Coué (1857-1926)? Die vraag zou ik hier niet gesteld hebben als ik niet het boek Een badkuip aan de Drift van Steven Weinberg, Michiel van Driel en Aaldrik Hermans zou hebben gelezen.Coué is één van de figuren die aandacht krijgen in dit 204 pagina’s tellende boek dat verdeeld is…
Lees verder

Drift 20: ‘Het Blookerhuis’

Aan de Drift nr. 20 vinden we Villa ‘Hein Duvel’, ook wel bekend als het Blookerhuis. De villa heeft een heel mooie en oude gevel. Deze gevel werd door de cacaofabriek Blooker gebruikt als reclame op de Wereldtentoonstelling in 1887 in Amsterdam.

Effe tussedeur

Zô daer binne we dan weer nae dree maonde. De vacanties binne weer om en alles gaet weer zô’n beetje z’n gang. Mar die vacanties dat weet wat teugeswoordig. ’t Lijkt wel of ze verhuize motte, auto’s vol, bôte d’r bove op of t’r affer. Zô’n vracht toch, ’n paerd et ‘r werk an.

Weintertje

Nou, nou, ’t was me je weintertje wel. Zok vrieze toch en dan warre d’r nog minse die met Kursaoved zeje, ’t wurdt ’n laffe weinter van ’t jaor, Nou daer binne ze dan wel affer ekeume.

Schenkingen 2e en 3e kwartaal 2005

We ontvingen in de afgelopen maanden weer vele interessante schenkingen. In het tweede kwartaal: 4 boeken over Laren kregen we van de heer S. Dikstaal te Laren. 5 winterfoto’s met personen rond de Molenweg en op de hei van de familie Koeman uit Ursem. 8 winterfoto’s van Laren van de familie H.A.J. Bakker te Laren.…
Lees verder

Kwartaalbericht 060

Een overzicht van alle in Kwartaalbericht 060 [1997-2] gepubliceerde artikelen.