Elias Stark (1849-1933)

Elias Stark (1849-1933)

Kunst uit het dorp van Mauve

Elias Stark werd op 15 augustus 1849 in Rhenen geboren waar zijn vader apotheker was. Ook hij ging farmacie studeren en studeerde af in 1871 als farmaceut. In 1873 werd hij als apotheker aan de Hogeschool te Leiden aangesteld, waar hij tevens belast werd met het onderwijs in de praktische geneeskunde voor de doctorandi in de geneeskunde, en voor semi-artsen.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 110 [2009-4]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Tandarts, apotheker, schrijver, kunstenaar en etser

Mary van der Schaal

Hij voelde zich erg aangetrokken tot de tandheelkunde en deed, toen in 1876 de wet op de odontologie werd aangenomen, nog in dat zelfde jaar examen. Intussen bleef hij apotheker te Leiden, maar kreeg door malaria-aanvallen een jaar ziekteverlof. Hij vestigde zich toen in Amsterdam waar hij gratis de tandheelkunde ging uitoefenen. Zijn naam als tandarts verbreidde zich snel, zodat hij binnen korte tijd een drukke particuliere praktijk kreeg.

Gedurende jaren was hij voorzitter van de tandartsenvereniging. Lange tijd trad Stark ook op als lid van de commissie van het tandheelkundig tijdschrift. Grote vermaardheid hadden ook destijds zijn mondverzorgings-artikelen. Hij legde zich toe op het samenstellen en vervaardigen van tandpasta en diverse tandverzorgingsmiddelen die hij in doosjes en potjes in de handel bracht. Hij zocht echter naar een vereenvoudigde en praktische verpakking en zo kwam door zijn toedoen de tube met tandpasta in de handel. Zijn oriëntatietochten naar Blaricum en Laren bracht hem met het fraaie landschap en de schilders in contact en dat inspireerde hem dermate dat hij zijn artikelen voorzag van etiketten met afbeeldingen van koeien, ploegpaarden en schapen in verschillende poses. Ook groepen kinderen in zondagse kledij werden door hem op de etiketten vereeuwigd.

Ofschoon Stark de kunst niet als beroep, maar alleen uit liefde en aandrift beoefende, toonde hij zich een geboren kunstenaar in hart en nieren. Na afloop van zijn beroepsbezigheden kon men hem dolende aantreffen langs de Amstel en in het Gooi en omgeving met een schetsboek in zijn handen speurend naar een schilderachtig plekje, zijn schetsen werkte hij later thuis uit. Werken van hem hangen in het Rijks Prentenkabinet en verschillende musea. Nadat hij in 1907 weduwnaar was geworden ging hij reizen maken naar oosterse landen. Elias Stark schreef onder meer boeken (reisbeschrijvingen) over Indië, Egypte en het Heilig Land. Hierin komen diverse etsen en afbeeldingen voor naar schilderijen van hemzelf. Op 6 februari 1933 overleed Elias Stark. Hij was een veelzijdig mens, zijn begaafdheid ging verre uit boven die van een dilettant. Hij heeft in Laren in de Villa “Hein Duvel”gewoond,

Bron: Internet en De valk Lexion/kunstenaars

Familie Elias Stark en kennissen vóór huize “Hein Duvel”
Gezicht op Laren
Havengezicht, ets
Rechts: uit de Laarder Courant de Bel van 10 februari 1933, pagina 1