Weintertje

Weintertje

Nou, nou, ’t was me je weintertje wel. Zok vrieze toch en dan warre d’r nog minse die met Kursaoved zeje, ’t wurdt ’n laffe weinter van ’t jaor, Nou daer binne ze dan wel affer ekeume.

Bart Krijnen

Alle marrege as je opsting ad ’t zo hard evreure dat de manne (bloemen) in de glaoze stinge. Jao en je mos nog vinneg stoke aorst dan wouwe ze d’r gineens euyt. En vroger was ‘t ’s weinters nog veul arreger. Nou sleuyt je ’t waoter of as ’t te hard gaet, mar ’n pomp die beuyte staet, sleuyt dee mar us of, dat gaet neit, mar je mot toch waoter kanne pompe. Je zagge dan ok dat ze d’r grote bosse strooi omheen ebongde adde. De cuswaerde was ok haaost helemaol dicht evreure. Ze moste wel ’n paor keer op ’n dag ’t ijs kepot slaen veur de ente want die wulle als mar deur zwemme. Alleen al deur d’r naer te kijke leupe de rillinge al over je rugge.

Vroger was ’t ok mooi as de curswaerde dicht was, dan ginge we met ze alle slije. Natuurlijk alleen as je klompe an had moch je op de baon, want aorst wurde die stomp. Mar al was de weinter dan veur de een mooi en veur ’n aor niet, ’t was toch tijd dat ’t veurjaor wurde. ’t Was ok haost al half Maert en as ’t good is motte de poele (peulen) d’r al aande Feberewaorie begin Maert in, want aorst kajje met St.Jan nog gineens de eerste poeletjes ete en dat was en is nog bij veul Laoders de gewoonte. Jao en zo binne we weer ’n beetje an ’t teuyne egaen, de boere emme de akkers ok omeploogd en ’t wurdt zo zeutjes an weer tijd om aerepels te pote, zeker as je nog ’n paor rijtjesv vroge wul doon. En dan staet de Paose weer veur de deur. Veul minse motte dan zo nodig weer neiuve kleer kope, de een nog mooier as te anger. Bakkerswinkels vol met sukkelaode paosaaier met keuykes d’r op en grote strikke d’r omhene en gae zo mar deur. Vroger kochte de minse niet zo veul kleer, was ok neit nodig want ze deje d,r jaore mee, zok stark spul. Mar wat ze wel deje, dat was op rosies Zondag (half vasten) ’n neiuve pet kope bij Piet Zeegers of bij Jaop de Haos in Hulleversum. En weer of gin weer met de Paose ging de schoemankel de bonkert of duffelse jas de kast in en de kachel wurde of-ebreuke en weg-ezet. En d’r wurde niet naer ekeke of ‘t ’n vroge of ’n laote Paose was, regel is regel en daer wurde niet van ofeweke.

In de jaren tachtig waren de in Larens dialect geschreven stukjes van Bart Krijnen ? in de toenmalige Larense uitgave ‘De Laerbode’ uitermate populair. Aan inhoud hebben ze niets verloren zodat wij ze met veel plezier nogmaals plaatsen.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 119 [2012-1]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.