Veldweg

Veldweg

De Veldweg is gelegen tussen de Torenlaan en de Noolseweg en wordt doorsneden door de Oud Blaricummerweg. Het gedeelte tussen Oud Blaricummerweg en de Torenlaan is het oudste gedeelte en heeft ook een lange historie. Het deel tussen Oud Blaricummerweg en de Noolseweg is het nieuwe deel van de Veldweg. Daar is historisch nog weinig van bekend.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 160 [2022-2]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 9,50 per stuk in de Lindenhoeve en bij Bruna te koop, zolang de voorraad strekt.

Tekst: Bep (G.L.) De Boer

In 1953 overleed de heer B. Velt op 79-jarige leeftijd. Hij was medeoprichter van kegelclub ‘Het rollend raadsel’ en betrokken bij verschillende damclubs. De heer Velt heeft Laren zien groeien. Als jongeman kwam hij vanuit Groningen en had werk gevonden bij de Gooische Stoomtram Maatschappij, waar hij vele rondjes door het Gooi als conducteur reed. Het was leuk werk, maar het zakenleven trok hem veel meer. Zo vestigde hij zich aan de Veldweg 2 als kruidenier. Later heeft zijn zoon de zaak van hem overgenomen. 

Maar aan die weg, die ‘de weg van Velt’ werd genoemd door de Larense gemeenschap, bouwde de heer Velt huizen voor het personeel van de Gooische Tram. En Jan Hamdorff, het gemeenteraadslid, zorgde er voor dat de weg naar Velt werd genoemd zodat ‘De weg van Velt’ voortaan Veltweg zou heten. Vroeger keek men niet zo nauw op een letter en werd het Veldweg met een D in plaats van met een T. 

En toch schreef men vroeger, vooral in de jaren dertig van de vorige eeuw, gewoon Veltweg. Dat zien we vooral terug in de advertenties uit die tijd. 

Op Veltweg 1 lezen we b.v. in de advertentie van 1931 over de groente- en fruithandel van G. de Graaf. En bakker Heetebrij schreef ook Veltweg 3 in zijn advertentie. Hier kwam later bakkerij Tetteroo de broodjes bruin bakken. Uiteindelijk werd door het merendeel van de adverteerders Veldweg met een D. geschreven. 

Er zijn veel zaken in de Veldweg geweest. Zo was er bijvoorbeeld een wasserij ‘In ’t Veld’, melk­inrichting ‘De Bonte Koe’, H.M. Calis voor reparatie op elektra- en radio gebied, het timmerbedrijf van F.C. Weiss en P. Snoei en de Stenen Put met sieraden en mineralen. Nu nog kunnen we zien waar de melkinrichting was in de muur van Veldweg 4, en op nr. 6 zien we waar de costumiéres gez. Velt waren gevestigd en op het raam van nr. 8 zien we waar de rijwielhandel van Toon Vermeulen was. 

Maar er gebeurden ook trieste dingen. Op nr. 17 was de timmerwerkplaats van de heer Boelsma. In 1935 ging de 14-jarige Auke Boelsma in Hilversum op school. Daar werd hij op de Lage Naarderweg aangereden door een auto, waardoor hij zo’n 70 meter werd meegesleurd. Met een ernstige schedelbasisfractuur werd hij opgenomen in het Diaconessenhuis waar hij is overleden. De verslagenheid bij de Veldwegbewoners was groot. 

Op Veldweg 9 woonde Schoevaart-Versteeg. Zij was 37 jaar lang akela bij de Versteeggroep. Dat werd later de Raboes-Versteeggroep en nu is dat Scouting Raboes. Voor haar verdiensten werd mevrouw Schoevaart-Versteeg in 1980 onderscheiden in de Orde van Oranje Nassau.

Bronnen: Laarder Courant De Bel, Mevrouw Dorrestijn, Foto’s auteur.