Weverij

Een rondje om ‘de kei’ in 1946

In de jaren vijftig was de bewoning om de Kei in Laren natuurlijk heel anders dan nu, een halve eeuw later. Ik kan me nog herinneren dat ‘onze winkel’ (1) was gevestigd op Torenlaan 14, tegenover de boerderij van ‘Lamme’s Kolenhandel’ (2). De  kolen waren achter opgeslagen, dus van de hele handel was niets te…
Lees verder

Schenkingen 3e kwartaal 2015

3/7 Archief De Scheper 8/7 Agent v. Maanen, Barneveld: fotoalbum. 18/7 Van Mw Henny Hilhorst: een map met dankbetuigingen, boekje over de reformatie en een koektrommel. 18/7 Van Hans Buseman: 3 tekeningen houtzagerij, 1 tekening molen en afdruk ontwerp Gooische School. 22/7 Van Bart Bokhorst: decoratiepaneel uit ‘De Coeswaerde’ (zie pag. 6-9). 15/8 Van Marijke…
Lees verder

Elbertus Bon, de olieman

Er stond een artikel in het septembernummer over Elbert Bon, de olieman. Ik heb hem wel gekend. Het was de buurjongen van mijn moeder Wilhelmina Willard, geboren in 1890.

Ontstaan van L.F.C. Laren

In het vroege voorjaar van 1905, aan het einde van een lange werkdag, kwam een groepje jongelui bijeen op een direstakker (turfveld) aan de Eemnesserweg. Op die plaats, waar later het St. Jans ziekenhuis zou worden gebouwd, togen zij met scheppen, kruiwagens en bijlen aan het werk en toen de duisternis was ingevallen stonden aan…
Lees verder

Rectificatie: ‘Door De Wol Geverfd’

In het boek ‘Door De Wol Geverfd’, is een aantal zaken niet helemaal correct weergegeven. 

Door de wol geverfd!

Het boek Door de wol geverfd! weverijen in Laren, zal op vrijdag 25 maart a.s. in de Larense Boekhandel ten doop worden gehouden.

Wat zaaien en maaien met weven te maken hebben

In eerdere gesprekken met de Larense kunstenaar Herman Strating viel het me al op hoeveel achtergrond-informatie hij paraat had als hij met liefde over een van zijn creaties sprak. Niet alleen over zijn inspiratie en gebruikte technieken, maar vooral over zijn persoonlijke waarneming, jeugdherinneringen en diepgaand onderzoek naar de details. Voor dit thema-jaar over de…
Lees verder

Laren door bittere armoe naar de weefgetouwen

Naar aanleiding van de artikelen van Jan Willard (nazaat van de weverij op de C. Bakkerlaan) en van zijn zus Erna (zie nr. 105 ) willen we ter afsluiting het navolgende artikel plaatsen, dat geschreven is door Hans Bakker en geplaatst in de Laerbode van april 1989. De generatie, die nu opgroeit in Laren kan zich…
Lees verder

In 2008 schapen terug in laren?

Voor de 20e eeuw tot in het begin daarvan was de schapenteelt voor de Gooise boeren een belangrijke bron van hun bestaan. De landbouwgronden met schapenmest bewerkt, waren bij uitstek geschikt voor het verbouwen van boekweit.