Oosterend

Oosterend

Zoals ik al eerder beschreven heb, bestond Laren, toen het nog in kinderklompen stond, uit vier buurten. Eén daarvan was naam – bevatte de omtrek vanaf de Naarderstraat tot en met de Kerklaan. Officiële wegennamen waren er toen nog niet. Wel had men daar aan enige weegjes een naam gegeven o.a. De Pijlsteeg, Hoerensteeg, Krommesteeg en Blaricummerweg, heden genaamd: Kerklaan, Geuzenhoek, Krommepad en Torenlaan. Deze buurt breidde zich steeds verder uit en daaruit ontstond Blaricum. Nu moet men niet veronderstellen dat er huis aan huis gebouwd werd. In het verre verleden woonden de Gooiers soms kilometers van elkander. Ontdekte men ergens een flinke lap rijke grond, dan legde de vinder, hoever ook bij de anderen vandaan, er beslag op en bouwde daarop een onderkomen naar de aard van het bedrijf en dat was vanzelfsprekend een boerderij. Afstanden bestonden er niet en te voet gaande bezocht men de andere vestigingen, hoever het ook mocht zijn. Zelfs in mijn jeugdjaren ging men nog te voet naar en van zijn werkkring. Zo zag ik dikwijls in de avond de werklieden van hun werk in Bussum of Naarden thuiskomen. Gekleed in engelsleren broek, bruine buis, pet schuin op de kop en op klompen liepen zij die afstand, ‘s morgens om zes uur heen en ‘s avonds om zes uur terug, liepen zij zwijgend en achter elkaar in ganzepas naar hun bestemming. Met de natte dagen – regenkleding of verlet bestond toen niet – hielden zij zich beschut door een jutte aardappelzak over het hoofd te slaan die ook tevens de rug bedekte, waardoor zij niet helemaal doorweekt hun veilige woning bereikten. [uit: Laren door de straten heen, door Gerard Koekkoek]


Overzicht van straten in Laren | Berichten over het Oosterend op deze site: