’t Paadje

’t Paadje

Als men nu op een foto zou zien hoe voor jaren terug tussen eikehakhout, volkstuintjes en een weiland met heuse koeien een smal slingerend paadje liep, waarlangs de kinderen bramen zochten en geen huizen stonden, zou men verbaasd de handen in elkaar slaan en uitroepen: ‘Hoe is ‘t mogelijk, zag het er vroeger zo uit? Deze brede straatweg volgebouwd met huizen en voortuintjes? Niet te geloven!’ Het ‘Vroeger’ bestaat daar niet meer, zoals op zoveel plekken in ons dorp. Maar de naam ‘’t Paadje’ van vroegere jaren is gelukkig niet verloren gegaan. [uit: Laren door de straten heen, door Gerard Koekkoek]


Overzicht van straten in Laren | Berichten over ’t Paadje op deze site: