Kleuterpad

Kleuterpad

Een wandelpad bezijden de Melkweg die naar de Margarethaschool voert. Waarom werd deze ‘bewaarschool’ zo genoemd? Dominee Hötte was de tweeëntwintigste predikant die sinds 1605 door de Hervormde Gemeente naar Laren en Blaricum werd beroepen. Hij vestigde zich in Blaricum en huwde met freule de Goes. Door haar sociaal werk genoot zij overal grote bekendheid. In 1895 richtte de dominee de Protestantse Naai- en Bewaarschool de Margarethaschool op. Hij gaf de voornaam van zijn menslievende vrouw Margaretha aan de school, die na een paar jaar onderdak bij mevrouw de Jong, (de moeder van de etser Toon de Jong) haar vaste domicilie kreeg in de Margarethaschool aan de Torenlaan, ook genoemd naar de Gemeentewoning. Totdat de nieuwe school aan het Kleuterpad betrokken werd, natuurlijk met de naam Margarethaschool. Vooral, omdat u nu weet waarom deze naam behouden moest blijven. [uit: Laren door de straten heen, door Gerard Koekkoek]


Overzicht van straten in Laren | Berichten over het Kleuterpad op deze site:

Bartelspaadje

Het Bartelspaadje vinden we tussen de Melkweg en de Schapendrift. Voorheen was het een naamloos…

Lees verder