Kopjeskampen

Kopjeskampen

In de tijd, toen Laren nog een klein dorpje was, tierde het ongeloof heel sterk. Onbegrijpelijk eigenlijk, want de bevolking stond bekend als zeer vroom. De angst voor de donkere avonden, de straatverlichting bestond maar uit een paar petroleumlantaarns, leefde erg en men verliet in het duister ongaarne het veilige huis. Maar hoe vreesachtig men ook was, met graagte werden zekere belevenissen op overdreven manier verteld. Bijvoorbeeld over ontmoetingen met motkeuen. Dat waren transparante varkens die je onverhoeds aanvielen, die krengen waren niet weg te krijgen, want hoe je ook sloeg of trapte, je raakte ze nooit, je ramde er dwars doorheen. Ze vraten je levend op. Dan waren er de witte wijven die ‘n mens meetrokken naar hun martelkamer. Ook kon je een onzichtbare begrafenisstoet tegemoet komen. Dan was je ook niet klaar. Voor je ‘t wist stond je aan de andere kant van een haag of schutting en het zachte windje dat je voelde, onderwijl dat je werd overgezet, was het bewijs dat er een begrafenis voorbij gekomen was. Spoken en geesten zag men overal zoals in de kamp van Ruthje en Gouwe Bet.

Deze graskamp, eigendom van het genoemde boerenechtpaar was in die jaren gelegen tussen het Mauvezand en de Torenlaan. Bij een zekere weersgesteldheid hingen er mistflarden boven het weiland. In het avonddonker beeldde de angstvallige voorbijganger zich in dat die nevel de koppen van geesten zonder lichaam waren. Allemaal koppen boven de kampen. ‘Het deugde daar niet.’ Dat werd nog versterkt toen men op een winteravond een Laarder met een afgereden arm naast de trambaan vond. Dat was vast het geniepige werk van de ‘kopjes’ geweest. Maar de ware oorzaak was dat de man, die niet vies was van een borrel, zijn roes lag uit te slapen naast de trambaan van de Gooise Stoomtram die naast de kamp liep, en een arm over de rails had gelegd, waardoor deze door een passerende tram was afgereden. Dit is het verhaal van de Kopjeskampen. [uit: Laren door de straten heen, door Gerard Koekkoek]


Overzicht van straten in Laren | Berichten over de Kopjeskampen op deze site: