Teun Koetsier, nieuwe secretaris van de Historische Kring

Teun Koetsier, nieuwe secretaris van de Historische Kring

Sinds 27 mei 2009 ben ik secretaris van de Historische Kring. In het dagelijks leven ben ik historicus van de wiskunde en werkzaam aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ik woon pas een half jaar in Laren, maar mijn belangstelling voor het dorp bestaat al vele jaren. Mijn vrouw is een geboren en getogen Larense, en als chauffeur en assistent statiefdrager was ik erbij aanwezig toen zij in 2002 een documentaire maakte over de voettocht van haar neef, Vincent Hilhorst, van Laren naar Santiago de Compostela. Daarbij heb ik ook Leo Janssen, (toen nog geen wethouder), leren kennen en waarderen. Leo maakte een boek over die voettocht; dat boek is overigens nog steeds te krijgen in de Lindenhoeve op zaterdagmiddagen als het Historisch Centrum open is.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 109 [2009-3]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Teun Koetsier; foto: Chris Hutter

Laren vind ik een geweldig dorp. Ik woon vlak bij de Westerheide, maar ook vlak bij de Brink, een van de mooiste dorpskernen in Nederland, waar nota bene de poffertjeskraam van Marcel Hilhorst staat, ook al familie van me, dat begrijpt u inmiddels wel.

Een historicus kan alleen maar geboeid zijn door het verleden en het heden van Laren: een katholieke enclave in een calvinistische omgeving, een kunstenaarskolonie, het Gooiste dorp dat ik ken, met een bevolking die het observeren meer dan waard is.

Ook beroepshalve ben ik in de geschiedenis van Laren geïnteresseerd. Voor mij zijn in het bijzonder de eerste decennia van de 20ste eeuw een fascinerende periode. De merkwaardige filosoof Mathieu Schoenmakers woonde toen in Laren. Schoenmakers gebruikte wiskundige ideeën om het wezen van de werkelijkheid te beschrijven. Hij noemde dit ‘beeldende wiskunde’. Piet Mondriaan, die ook in die periode in Laren heeft gewoond, deed eigenlijk iets dergelijks – maar dan in zijn schilderijen. Men zegt dat Schoenmakers invloed op Mondriaan heeft uitgeoefend. Op zich is dit al interessant genoeg voor een historicus van de wiskunde, maar er is meer. In Blaricum, vlak bij de grens met Laren, woonde in die tijd L.E.J. Brouwer, een van de allergrootste wiskundigen die Nederland ooit heeft gehad. Brouwer heeft een beroemde stelling bewezen: de Dekpuntstelling van Brouwer. Een gevolg van die stelling is dat als je in een beker yoghurt roert (zonder de samenhang van de yoghurt te verbreken) er na het roeren altijd tenminste een yoghurtdeeltje is dat dezelfde positie heeft als voor het roeren. Bij Brouwer in de buurt woonde ook Irmgard Gawehn, een uit Duitsland afkomstige intrigerende vrouwelijke wiskundige. Mocht u, lezer van dit stukje, toevallig een foto hebben waar ze op staat in haar Larense tijd, dan houd ik me aanbevolen!

U ziet dat de nieuwe secretaris enigszins beroepsgestoord is en u vraagt zich af of hij ook een goede secretaris zal zijn. Ik kan u op dat punt alleen maar zeggen dat ik binnen Nederland en daarbuiten van meerdere organisaties of commissies secretaris of voorzitter ben geweest. Ik heb verder snel ontdekt dat het bestuur van de Historische Kring uit erg prettige mensen bestaat en ik heb er vertrouwen in. Overigens heeft Vincent Hilhorst dat ook, want die heeft het idee dat ik secretaris zou worden, geopperd.