P.C. van den Brinkweg

Ansichtkaart met een verhaal

12 mei 2021 – In zijn wekelijkse column voor de Laarder Courant De Bel en op de site bol-an.nl schreef Leo Janssen op 7 mei (170) en op 12 mei 2021 (171) over een historische en bijzondere ansichtkaart.

“In den bloeiende Wijngaerdt”

Eén van de oudste zaken van ons dorp is de wijnhandel van de familie Van Huijstee. De grootvader van de huidige eigenaar, Johannes Wilhelmus Henricus (Jan) van Huijstee, was de grondlegger van deze zaak.

In memoriam Gé van der Pol

Begin april 2016 is Gé van der Pol overleden. De in 1928 geboren Laarder is van groot belang geweest voor de waardering en het behoud van de waardevolle Larense en Blaricumse monumentale architectuur.

Laren toen…

De P.C. van den Brinkweg rond de dertiger jaren van de vorige eeuw. Zoals U kunt zien is er de afgelopen tachtig jaar nauwelijks iets veranderd aan de woningen ter rechterzijde. Rechts het woonhuis een kruidenierswinkel van Henk Bitter. Na afbraak en nieuwbouw van het pand vestigde zich hier Theo Bitter met z’n bloemenwinkel. 

Mijn oude buurt

Ik kom van het Smidslaantje nr. 3, waar rechts van ons “Schele Mossel” woonde en aan de linkerkant de familie Lokker. Tegenover ons woonde Jaap Vos met zijn gezin en daarnaast Tante Kee Vos.