Herman Strating

In memoriam: Herman Strating

Op 19 januari 2021 overleed Herman Strating op de gezegende leeftijd van bijna 90 jaar. Jos Joosen gedenkt onze betrokken vrijwilliger, ‘hoofdbezorger’ en oud-bestuurslid…

Vergeten ondergrondse werkers uit de Tweede Wereldoorlog

Op 4 mei 2013 herdachten we in Laren de gevallenen van de Tweede Wereldoorlog. De herdenking werd voorafgegaan door een stille tocht vanaf de gedenksteen op de Drift. Daar hield burgemeester Roest een korte toespraak. Daarna hield hij op de Brink bij het monument voor de gevallenen ook een toespraak. Daarin memoreerde hij de ellende…
Lees verder

Wat zaaien en maaien met weven te maken hebben

In eerdere gesprekken met de Larense kunstenaar Herman Strating viel het me al op hoeveel achtergrond-informatie hij paraat had als hij met liefde over een van zijn creaties sprak. Niet alleen over zijn inspiratie en gebruikte technieken, maar vooral over zijn persoonlijke waarneming, jeugdherinneringen en diepgaand onderzoek naar de details. Voor dit thema-jaar over de…
Lees verder

In het zonnetje: Herman Strating

In 1997 is Herman Strating begonnen Bep Vos te helpen met het bezorgen van onze kwartaalberichten. Later nam hij nog meer werk van hem over. Echter, na het overlijden van Bep Vos, kwam de vraag van het bestuur of hij de volledige verantwoording wilde nemen voor de verspreiding en bezorging van de kwartaalberichten. En dat…
Lees verder

Mijn oude buurt: Brink e.o.

In het jaar 1931 toen de grote iepenbomen op De Brink werden gerooid vanwege de Iepenziekte ben ik geboren in het huis Brinklaantje 6. Mijn vader had een schoenenwinkel en schoenmakerij aan de Naarderstraat no.10, tussen Verver de bakker en Kerkhof de ijzerwinkel, veel later kwam daar de winkel van Jan van Dolder. Foto boven…
Lees verder

Onthulling nieuw beeld ‘de maaier’ in de Lindenhoeve

Op de planken achter in zijn schuurtje aan de Frans Langeveldlaan heeft de geboren en getogen Laarder Herman Strating zijn hele oeuvre van beeldjes in was en brons uitgestald. Keurig voorzien van een bordje met de betekenis van de voorstellingen erbij: ‘ Was de weg zo kort of heb ik zo snel gelopen’, ‘Josef en…
Lees verder