Burgemeester van Nispenstraat 29, 1251 KE Laren

Goede Herderkerk

Hoe zag Katholiek Laren eruit?

Hoe begroeven de Rooms-Katholieke inwoners van Laren vroeger hun doden? Op die vraag geeft de nieuwe tentoonstelling van de Historische Kring Laren (HKL) in De Lindenhoeve antwoord. De tentoonstelling over Katholiek Laren zal het hele jaar blijven, maar wel qua inhoud gaan wisselen. Op dit moment staat de Rooms-Katholieke coöperatieve begrafenisvereniging Sint Barbara centraal. In de loop…
Lees verder

Schenkingen 4e kwartaal 2016

17/12: van Rien Christenhuis: een wand­applique kaarsenhouder uit de Goede Herderkerk zoals er bij elke statie van de kruisweg een hing; handwerk van smederij Vos. 17/12: van mevr. Barlo-Zeegers een boekje ‘Oud Laren’ van november 1935 en een foto van een onbekende vrouw met Larense muts. Allen danken wij hartelijk voor hun schenking aan de…
Lees verder

Ontstaansgeschiedenis schola en scholaconcerten Sint Jans Schola, Laren

In het kader van de feestelijkheden bij het 25-jarig bestaan van de voormalige Goede Herderkerk (september 1981) werd onder meer een concertuitvoering gegeven. Aan die uitvoering werd, naast het parochieel zangkoor van de kerk, medewerking verleend door diverse zangsolisten maar ook instrumentalisten.

Goede Herderkerk

Herinneringen aan de Goede Herder Kerk

Momenteel wordt er hard gewerkt aan De Goede Herder kapel – een herinnering aan de Goede Herderkerk die tussen 1955 en 1984 op dezelfde plaats dienst deed. De realisatie van de kapel wordt op de internetsite www. goedeherderkapel.nl stap voor stap gevolgd en in beeld gebracht. De zeer uitgebreide en goed verzorgde site gaat diep…
Lees verder

Gerardus Johannes Platvoet

Geboren 4 maart 1909 te Enschede. Overleden 13 oktober 1967 te Laren Nh. in het 34e jaar van zijn priesterschap. Hij was de eerste pastoor van de Goede Herder-parochie te Laren Nh.