Goede Herderkerk

Smeekweg – De Goede Herder Kapel

De Goede Herder Kapel werd gebouwd als herinnering aan de Goede Herder Kerk die hier stond van 1956 tot 1984. De kapel werd op zaterdag 18 juni 2011 ingewijd door pastoor J. Vriend.

Hoe zag Katholiek Laren eruit?

Hoe begroeven de Rooms-Katholieke inwoners van Laren vroeger hun doden? Op die vraag geeft de nieuwe tentoonstelling van de Historische Kring Laren (HKL) in De Lindenhoeve antwoord. De tentoonstelling over Katholiek Laren zal het hele jaar blijven, maar wel qua inhoud gaan wisselen. Op dit moment staat de Rooms-Katholieke coöperatieve begrafenisvereniging Sint Barbara centraal. In de loop…
Lees verder

Ontstaansgeschiedenis schola en scholaconcerten Sint Jans Schola, Laren

In het kader van de feestelijkheden bij het 25-jarig bestaan van de voormalige Goede Herderkerk (september 1981) werd onder meer een concertuitvoering gegeven. Aan die uitvoering werd, naast het parochieel zangkoor van de kerk, medewerking verleend door diverse zangsolisten maar ook instrumentalisten.

Goede Herderkerk

Herinneringen aan de Goede Herder Kerk

Momenteel wordt er hard gewerkt aan De Goede Herder kapel – een herinnering aan de Goede Herderkerk die tussen 1955 en 1984 op dezelfde plaats dienst deed. De realisatie van de kapel wordt op de internetsite www. goedeherderkapel.nl stap voor stap gevolgd en in beeld gebracht. De zeer uitgebreide en goed verzorgde site gaat diep…
Lees verder

In het zonnetje

Binnenkort kunt u Gerard Schouten (83) weer tegenkomen als gastheer in de Lindenhoeve.

Herinneringen van een oud-schoolmeester

Kerstmis 1959: het eerste trimester op de Tarcisiusschool zit er op. In een heel nieuw gebouw; een 6-klassige school met zo’n ruim 210 jongens. Voor elke klas een aparte garderobe met toiletten. Een school zonder gangen; deze waren in verband met de bestedingsbeperking weggelaten. In plaats hiervan was de bespaarde ruimte benut voor een aula…
Lees verder

Gerardus Johannes Platvoet

Geboren 4 maart 1909 te Enschede. Overleden 13 oktober 1967 te Laren Nh. in het 34e jaar van zijn priesterschap. Hij was de eerste pastoor van de Goede Herder-parochie te Laren Nh.