In het zonnetje

In het zonnetje

Binnenkort kunt u Gerard Schouten (83) weer tegenkomen als gastheer in de Lindenhoeve.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 115 [2011-1]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Hans Schaapherder

Na zware operaties aan heup en oog pikt de oud-penningmeester zijn liefde voor Laren en haar historie weer op. Gerard vindt het leuk om op deze manier actief te zijn, mensen te ontmoeten, sociale contacten te onderhouden en verhalen over het oude Laren aan te horen. Toen de in Utrecht geboren Gerard in 2005 werd gevraagd penningmeester van de Historische Kring Laren te worden had hij zijn sporen in ons dorp al ruim verdiend. Sinds hij in 1955 in Laren is komen wonen – ook al woont hij inmiddels 35 jaar in Blaricum aan de Larense grens – is hij politiek en sociaal erg actief geweest. Zo was Gerard in 1970 als KVP voorzitter betrokken bij de vorming van de Christelijke Politieke Samenwerking (CPS), een samenvoeging van KVP, ARP en CHU: nog ruim voordat er jaren later landelijk een CDA zou ontstaan. Voor die CPS was Gerard zes jaar lang gemeenteraadslid. En ook voor het Gewest Gooiland manifesteerde Gerard zich als raadslid. Bij de fusie tussen de Rooms Katholieke openbare leeszaal (aan de Eemnesserweg) en de Openbare leeszaal (aan de Torenlaan) begin jaren zeventig was Gerard als voorzitter van eerstgenoemde betrokken. Maar ook als voorzitter van de Parochieraad van de Goede Herderkerk (1966-1969), bestuurslid van Gooi Noord (1970-1976) en het Rosa Spierhuis (1997-2000) heeft hij zijn steentje bijgedragen.

De heer Schouten heeft van zijn 15de tot zijn 75ste hard gewerkt en ook heel veel van de wereld gezien. Met name op zijn activiteiten in Indonesië kijkt hij met trots terug waar hij een uitgeverij oprichtte die de eerste Indonesische encyclopedie in de Bahasa Indonesia uitbracht en waar hij aan de basis stond van de succesvolle wereldvermaarde InSight reisboeken serie. Als penningmeester van de Historische Kring begon hij in 2005 in feite met niets en heeft hij de eerste stappen gezet voor een geautomatiseerde administratie. In die periode mocht hij vier jaarverslagen – met een positief resultaat – presenteren. Dit jaar wordt weer een mooi jaar: in mei zijn Gerard en zijn vrouw 60 jaar getrouwd en vanaf juli presenteert Gerard zich weer als gastheer. U bent dus altijd welkom in de Lindenhoeve!