Ligging Villa Van Kesteren aan Torenlaan bij toeval gevonden

Ligging Villa Van Kesteren aan Torenlaan bij toeval gevonden

In de afgelopen jaren heb ik een enkele keer een bezoek gebracht aan een stoffig winkeltje aan de Oude Gracht in Utrecht. Het is een winkeltje in ansichtkaarten en aangezien ik nogal eens een kaartje verstuur, trekt het winkeltje mij aan. In het voorjaar van 2007 vroeg ik de verkoper naar oude ansichten van Laren, mijn geboorteplaats. In de stapel ansichten die hij mij gaf ontdekte ik een wel heel bijzondere kaart. Het was een kaart uit het begin van de vorige eeuw, met daarop de afbeelding van een rietgedekte woning en bovenaan de tekst: ‘Villa v. Kesteren, LAREN (Gooi)’.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 155 [2021-1]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen dit kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Oud-Laarder Jan Kramer, woonachtig in Bilthoven, stuurde ons bijgaand artikel over ‘Villa Van Kesteren’, Torenlaan 56. Het artikel is geschreven in 2011. Op een ansichtkaart van deze villa, ook opgenomen in het boek ‘Straten & personen in het oude dorp Laren’ van Wiet de Boer, staat ‘Villa v. Kesteren, LAREN, (Gooi)’. Maar is het wel in Laren? Jan Kramer, die in Blaricum en Bilthoven gewerkt heeft als makelaar, ontdekte bij toeval dat het antwoord ‘nee’ is.

Tekst: Jan Kramer

Daar kan ik wat mee, bedacht ik mij. Onze zwager heet Ton van Kesteren en is eind december jarig. Als ingelijste kaart een origineel cadeau: zo kun je met het ‘voorvaderlijke huis’ pronken, toch?

De vraag die zich opdrong was natuurlijk: waar staat dat huis eigenlijk in Laren? Het kwam wel bekend voor, maar een eerste zoektocht leverde niets op. En het zou natuurlijk leuk zijn om Ton te kunnen melden waar het bewuste huis staat.

Nieuwsgierig naar de achtergrond van deze kaart, besloot ik de Historische Kring van Laren te benaderen. Op 29 juni 2007 schreef archivaris Bep De Boer het volgende terug: …. “In Laren woonde ooit de architect Christiaan Lodewijk van Kesteren (1869-1943) aan de Klaaskampen 4a. Hij had daar een kunsthandel. Het is geen vrijstaande villa. Waar die dan staat of heeft gestaan kan ik u helaas niet vertellen. Bij ons is daar niets over bekend”… Ik was dus niet veel wijzer geworden. Het cadeau werd overhandigd aan mijn zwager en daarmee leek de zaak af. Maar het zat me toch niet helemaal lekker…

Tentoonstelling
Een paar jaar later, omstreeks Koninginnedag 2009 lazen wij in het Oranjeboekje van Laren dat er een tentoonstelling van oude prentbriefkaarten zou worden gehouden. Het leek ons leuk daar een bezoek aan te brengen, met in het achterhoofd natuurlijk het nog onafgewerkte hoofdstuk van ‘Villa Van Kesteren’.

Naast een aantal standhouders met vele kaarten over Laren en omstreken, was ook de Historische Kring vertegenwoordigd. Zo maakte ik voor het eerst kennis met Bep De Boer, die zich mijn schrijven over de villa nog herinnerde. Maar ook nu had hij geen antwoord. 

Wat wij wel aantroffen bij een van de professionele verzamelaars was een tweede ansichtkaart van ‘Villa Van Kesteren’. Ook nu kon ik de verleiding niet weerstaan en ging tot aanschaf over. Zelf hadden wij al eens gezegd: het huis staat vast aan de Torenlaan. En ook een van de verzamelaars deed een suggestie in die richting. Na het bezoek aan de verzamelbeurs reden wij nog een keer stapvoets over de Torenlaan, maar ook nu weer zonder succes. Het zou wellicht voor altijd een raadsel blijven. Hoe anders kan het lopen… Enkele maanden later reed ik per fiets van Huizen naar Laren over de Torenlaan. Altijd rondkijkend naar huizen – tenslotte mijn vak – spotte ik plotseling een villa met rieten kap…. Ik sloeg bijna over de kop toen ik stevig in de remmen kneep.

Dat moest de ‘Villa Van Kesteren’ zijn, waar ik eigenlijk onbewust al jaren naar zocht….

De volgende dag terug naar de plek ‘des onheils’. Snel heimelijk een paar foto’s gemaakt om het met de foto op de ansichtkaart te vergelijken. Het resultaat ziet u hierbij. Frappante gelijkenis. De loggia is weliswaar dichtgezet en het middenstuk is uitgebreid met een erker. Desalniettemin onmiskenbaar ‘hèt’ huis, of tenminste een broertje ervan. De villa stond echter niet in Laren… maar in Blaricum. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat wij de villa niet eerder hebben opgemerkt.

Brief
Hoe nu verder? Ik besloot een brief te schrijven aan de huidige eigenaars/bewoners. Ik zal ze in dit verband de familie K. noemen. Op mijn brief werd binnen twee dagen enthousiast gereageerd door de vrouw des huizes. Ik stuurde haar per e-mail een afdruk van de kaart en de foto’s van haar huis. Een absolute positieve match, volgens mevrouw K. Als ik zin had, mocht ik gerust eens komen kijken….

Inmiddels was ik er ook achter, dat het huis ooit eigendom is geweest van mijn naamgenoot, namelijk van de schrijfster Rie Cramer (wel met een C). Het was bijna niet meer te ontkennen: er kon nauwelijks sprake meer zijn van toeval…. Het moest zo zijn.

Eind mei trok ik de stoute schoenen aan en bezocht mevrouw K. op het adres aan de Torenlaan. Enigszins onwennig met de situatie bracht ik verslag uit van mijn zoektocht, die geen ander doel had dan te achterhalen, waar de bewuste villa was gesitueerd.

Oude tekeningen kwamen tevoorschijn. Bij de koop door de familie K. van het huis, zo’n elf jaar geleden, was de gehele geschiedenis van het huis aan hen overhandigd. De gevel en de plattegrond van de woning bevestigden het verhaal: dit ìs de ‘Villa Van Kesteren’.

Alleen de loggia is wellicht bij de bouw al anders uitgevoerd, dan op de tekening is aangegeven. Het jaartal 1905 alsmede de signatuur van de architect: C.L. van Kesteren completeren het geheel.

De tweede ansichtkaart van de ‘Villa Van Kesteren’ ben ik inmiddels ook kwijt. Hij pronkt nu, ingelijst en wel, op het adres van de familie K. Daar hoort ie thuis…. 

Het dossier heb ik met een tevreden gevoel kunnen sluiten.


Noot van de redactie:
In reactie op het verhaal van Jan Kramer liet Wiet de Boer ons weten nadere gegevens over de villa gevonden te hebben. Die is afkomstig van een lijst van ‘beeldbepalende panden’ in Blaricum:

 • Naam: La Planaz
 • Opdrachtgever: mevr. Walland van de Bosch
 • Omschrijving: Landhuis, gebouwd in 1905 naar een ontwerp van architect C.L. van Kesteren. De illustratrice en kinderboekenschrijfster Rie Cramer woonde en werkte enige tijd in dit pand. 
 • Het vrijstaande pand is markant gelegen op de hoek van de Van Reeslaan en de Torenlaan, de verbindingsweg met lintbebouwing tussen Blaricum en Laren. Het pand staat enigszins verhoogd op een plateau. 
 • Landhuis met haaks op elkaar staande rieten dakvlakken met wolfseinden op een T-vormige plattegrond. De gevels zijn opgetrokken in donkerrode vormbakstenen, de topgevels worden aan de bovenzijden beëindigd met vlechtingen. 
 • In de houten gevelkozijnen hebben bovenlichten met roedeverdeling, de ramen hebben onderluiken met panelen en zandlopermotief. De erker aan de straatzijde heeft een balkon met een opengewerkte metselwerkbalustrade. 
 • De rieten kap van het rechter bouwdeel uitkragend op geprofileerde houten klossen. 
 • In het rechter dakvlak een in het riet opgenomen seg­ment-vormige
  dakkapel. 
 • De architectuur vertoont invloed van De Bazel.