Nico van Harpen

Nico van Harpen

Nico van Harpen (1858-1931) was kunsthandelaar.

De oud-journalist Nico van Harpen vestigde zijn kunsthandel ‘De Larensche Kunsthandel’ op 1 mei 1905 in ‘Villa Mauve’ aan de Molenweg 420a. In 1907 werd een tweede vestiging geopend in Amsterdam. Van Harpen bracht vanaf 1906 ook een bulletin uit: ‘Het Land van Mauve: bulletin van den Larenschen Kunsthandel’. Eerder schreef hij in ‘Boon’s Geillustreerd Magazijn’ de artikelenreeks ‘Het land van Mauve, Laren en zijn schilders’. In 1915 sloot Van Harpen een contract met de schilder Jan Mankes en kreeg daarmee het eerste recht van aankoop op diens schilderijen. In ruil garandeerde hij Mankes een vaste afname. Omstreeks 1924 stuurde Van Harpen vragenlijsten naar vele contemporaine schilders, teneinde gegevens te verzamelen voor het ‘Maandblad voor Beeldende Kunsten’ en eventueel later een bundel ‘zelf-biografiën’. Hij vroeg de kunstenaars een foto of getekend zelfportret toe te voegen en zo mogelijk een foto van een schilderij dat het werk van de kunstenaar het meest karakteriseerde. (RKD)

Meer informatie: De Valk Lexicon | RKD en onderstaande berichten op deze site.