Hebben of niet hebben

Hebben of niet hebben

Alsof ik en klap voor mijn kop kreeg. Zo herkenbaar wat ik voor me zag. Mijn vader liep niet in het gareel van de gevestigde middenstand. De oorzaak lag in het persoonlijke vlak.

Gregoire van der Veer

Pa kreeg ook denkelijk geen werk van de RK Middenstanders. Ik ben wel, in tegenstelling tot Jan Schaapherder niet op school A bij meester Bakker geweest. Ik zat op school B, was voorbestemd om door te leren. Maar toen ik in 1942 van school kwam had Pa geen bedrijf en er was geen geld meer. Aanvankelijk bij hem werken en ’s avonds naar school, in Hilversum. Bij van Dijk komen werken met andere jongeren en jonge mannen. School was er ’s avonds niet meer bij: het was er niet meer. Maar deze katholieke mensen hebben mij meer gevormd dan alle leraren. Na de bevrijding hebben we met elkaar de KAJ (Kajotters) opgericht. Een bloeiende groep jongelui. Ik was leider over een wandelgroep waarmee we verschillende landelijke marsen liepen. We hadden een geestelijk adviseur kapelaan van Schaik. Een bijzondere man. Een warme geleerde. Hij werd benoemd als Pastoor in Putten, een door de oorlog zwaar getroffen dorp. De Kajotters zijn daar heen gefietst en hij zorgde voor onderdak. Dat is alles wat ik er van weet, maar het is voor mij nog steeds een geweldige ervaring geweest. Maar het ontplofte in een Vastenavond tijd. Al jaren had de Jonge Midenstands Vereninging een vastenavondbal in Hamdorff. Wij wilden ook een gezellige avond in het clubgebouw met onze vriendinnen. Onze geestelijk adviseur vond dat niet verantwoord. Onze voorzitter, Jan Zaal, Van Arnhem en ik zijn kwaad naar Pastoor Brouwer gestapt. Als oud militair gaf hij zijn antwoord: waar zijn ze toch mee bezig? Daardoor hebben we toen toch een gezellige avond gehad.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 119 [2012-1]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.