In het zonnetje: Bep (G.L.) De Boer

In het zonnetje: Bep (G.L.) De Boer

Als je over de Historische Kring spreekt, noem je ook in een adem de naam van De heer G.L. (Bep) De Boer, met een hoofdletter D, zoals hij staat ingeschreven in de Burgerlijke Stand. Maar voor ons – redactie van het kwartaalbericht –zou zijn gehele naam in hoofd­letters vermeld mogen worden: G.L. (BEP) DE BOER.

Namens de redactie: Hein Verver; foto: Gerda Meulenkamp

Vanaf het allereerste begin – ruim 31 jaar geleden – is hij zeer actief betrokken geweest bij onze historische vereniging. Hij is niet geboren in Laren, maar inmiddels zou je hem wel een echte Laarder mogen noemen.

Aanvankelijk heeft hij de redactie verzorgd van het toenmalige kwartaalbericht. Hij verzamelde de ingekomen artikelen, plakte en knipte daar een toonbaar geheel van en bij de offsetdrukkerij van zijn werkgever Philips werd dan het kwartaalbericht gedrukt. Thuis moest hij dan de pagina’s nog sorteren, in elkaar nieten en tenslotte bracht hij deze nog rond bij de 50 leden die de vereniging toen had. Tegen de tijd dat het ledenbestand tot ongeveer 100 was toegenomen kreeg hij hulp bij de bezorging ervan. Naast deze bezigheden heeft Bep ook nog de functie vervuld van penningmeester en 2e secretaris.

Toen onze vereniging in 2001 de beschikking kreeg over de Lindenhoeve werd Bep onze archivaris. De kelder was zijn domein, waar hij in de loop der jaren met diverse vrijwilligers het archief heeft opgezet en bijgehouden.

Als redactie konden wij altijd een beroep op hem doen, zowel voor wat speurwerk als het maken van foto’s, die wij bij de artikelen konden plaatsen. Wij danken hem heel hartelijk voor alles wat hij voor ons verzorgd heeft en wensen hem nog veel gelukkige en gezonde jaren toe.