Erepenning Historische Kring Laren voor Leo Janssen

Erepenning Historische Kring Laren voor Leo Janssen

De bekende Laarder Leo Janssen, publicist en oud-televisieproducent, heeft donderdagavond 25 oktober uit handen van Bas Holshuijsen, voorzitter van de Historische Kring Laren (HKL), de ‘het-schaap-met-vijf-poten-penning’ uitgereikt gekregen. Deze erepenning is in 2011 in het leven geroepen door toenmalig HKL-voorzitter Antoinetty van den Brink, om mensen in het zonnetje te zetten die geen bestuurslid of vrijwilliger van de HKL zijn, maar zich wel zeer verdienstelijk hebben gemaakt bij het uitdragen van de boodschap van de HKL.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 146 [2018-4]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Wim Keizer

Holshuijsen kondigde de uitreiking aan voorafgaand aan de voordracht van bioloog Steven Weinberg, die in historisch centrum de Lindenhoeve kwam vertellen over zijn Larense jeugdherinneringen, aan de hand van zijn pas verschenen boek ‘De Merken’. Leo Janssen was als meelezer en toehoorder aanwezig en was duidelijk verrast door het feit dat hij de erepenning kreeg omgehangen.

Brede inzet
Bas Holshuijsen vertelde waarom Leo Janssen de erepenning ten volle verdiend heeft. ‘Leo heeft boeken geschreven over de Sint Jansprocessie en was betrokken bij de oprichting van Stichting Laren Literair, die literair cultureel erfgoed uit Laren en Blaricum bestudeert en beschrijft. “De Larense Zomerspelen van 1907” is er een fraai voorbeeld van. Verder zet Leo zich in de breedste zin in voor het culturele behoud van Laren – hij organiseert historische quizzen in het Brinkhuis en is betrokken bij de Atelierroute, om maar wat te noemen. Als wethouder politiek actief geweest en ook als journalist aan het werk. Ik denk wel eens “Bol an”, Leo. Maar als hij het rustiger aan zou doen, zou mij dat matig bevallen, omdat er dan geen nieuwsberichten  meer verschijnen op de website van Larens Behoud,’ aldus Bas Holshuijsen. Hij voegde eraan toe veel nog niet genoemd te hebben, zoals bijvoorbeeld Leo’s rol bij de totstandkoming van de dvd ‘Laren in beeld’. Holshuijsen tot slot: ‘Buiten kijf staat dat jij de geschiedenis van het dorp levend houdt en het is mij een eer en genoegen jou daarvoor te onderscheiden met de erepenning.’

Schrijver en documentairemaker
Leo Janssen schreef ook over de folkloristische dansgroep De Klepperman van Elleven en was betrokken bij de totstandkoming van poëzietegels en literaire wandel- en fietsgidsen. Hij gaf het boekje ‘Aap & Mol in Laren’ uit en schrijft in de Laarder Courant de Bel de wekelijkse column ‘Bol an’ over de geschiedenis van Laren. Ook schrijft hij regelmatig in kunstmagazines over de Larense cultuur, zoals onlangs over de Larense kunstschilder Paul de Lussanet. Hij was politiek actief als wethouder van Ruimtelijke Ordening en Cultuur en maakte naast ‘Laren in beeld’ de documentaire ‘De Larense Sint Jansprocessie’, die ook gratis huis-aan-huis werd verspreid. 

Verfilming
In zijn reactie zei Leo Janssen erg dankbaar te zijn voor de onderscheiding, vooral omdat hij komt van dorpsbewoners met dezelfde liefde voor het dorp. ‘En het is een stimulans om er enthousiast mee door te gaan. Dit dorp is zo uitzonderlijk met een geweldige geschiedenis en zulke unieke karakters. Toen en nu. De echte rijkdom zit van binnen.’
Ingaand op het boek ‘De Merken’ van Steven Weinberg verklaarde hij dat het eerste hoofdstuk, over de voorgeschiedenis van de ouders van Steven, Joodse onderduikers die de Tweede Wereldoorlog met al zijn leed en ellende hadden overleefd, graag verfilmd zou willen hebben. Hij zei verder dat het boek ook een mooi beeld geeft van Laren in de jaren vijftig, de buurt en het milieu waarin Steven is opgegroeid en dat hij de vorm ervan – elk hoofdstuk is opgehangen aan een verdwenen of nog bestaand merk – heel origineel vindt.

Leo Janssen met de erepenning (links) dankt HKL-voorzitter Bas Holshuijsen (Foto: Wim Keizer).