Uitvoering kortingsregeling boek ‘Het dorp, de oorlog, de mensen’

Uitvoering kortingsregeling boek ‘Het dorp, de oorlog, de mensen’

In ons vorige bericht over het boek ‘Het dorp, de oorlog, de mensen’ meldden wij dat er een korting van € 2,45 mogelijk is voor wie het op 24 april te verschijnen boek, geschreven door Ineke Hilhorst en Teun Koetsier, nu al op intekening bestelt. Dat kan door uiterlijk 24 april € 17,50 over te maken op bankrekening NL56 RABO 0334 9090 07 van de HKL, onder vermelding van ‘Boek WO II’ en het adres

Wij meldden ook dat we een oplossing zouden zoeken als de Lindenhoeve 25 april nog niet open zou kunnen zijn om het bestelde boek op te halen. Net als veel andere instellingen, zal ook de Lindenhoeve op 25 april helaas nog gesloten zijn.

Die oplossing is dat de bestelde boeken in het Gooi thuis worden bezorgd bij degenen van wie wij het adres hebben (leden-donateurs). Mocht u het boek besteld hebben en geen lid-donateur zijn, geef het adres dan even door op info@historischekringlaren.nl. Aan nieuwe bestellers vragen wij het adres meteen te melden bij de betaling.

Presentatie via livestreaming
Het lag in de bedoeling het boek vrijdag 24 april om 11.00 uur aan iedereen die er belangstelling voor heeft feestelijk te presenteren in het voormalige Rabobankgebouw aan de Burgemeester Van Nispen van Sevenaerstraat. Ook dit kan helaas door de coronacrisis niet doorgaan. In plaats daarvan wordt het boek op hetzelfde tijdstip gepresenteerd via livestreaming. Deze presentatie is onderdeel van een programma rondom 4 en 5 mei.

Presentator Ruud ter Weijden zal de auteurs, Ineke Hilhorst en Teun Koetsier, interviewen over het boek. Burgemeester Nanning Mol zal het eerste exemplaar in ontvangst nemen. De bijeenkomst is dus niet voor publiek toegankelijk, maar de gebeurtenis is live te zien via de Facebookpagina’s van Bijzonder Laren, het Brinkhuis, de Historische Kring Laren, Je bent een echte Laarder als…, de Larense Boekhandel en Ineke Hilhorst.

De podcasts van de evenementen worden geplaatst op de sites van de Gemeente, de Historische Kring Laren, Bijzonder Laren, de Larense boekhandel, Larens Behoud en www.monumentbergstichting.nl.

Het boek zou zaterdag 25 april ’s middags door de auteurs worden gesigneerd in de Larense Boekhandel, maar ook dit gaat niet door . In plaats daarvan zijn honderd boeken, te koop vanaf de opening op zaterdagmorgen, van tevoren gesigneerd.

Wij vertelden in ons het vorige bericht al waar het boek over gaat.