‘Het dorp, de oorlog, de mensen’: zeven inwoners van Laren in WO II

‘Het dorp, de oorlog, de mensen’: zeven inwoners van Laren in WO II

Op 24 april 2020 verschijnt ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding het boek ‘Het dorp, de oorlog, de mensen’, geschreven door Ineke Hilhorst en Teun Koetsier uit Laren. Ineke Hilhorst is documentairemaker, schrijfster, interior designer en cultuurproducent. Haar man Teun Koetsier is historicus en filosoof van de wiskunde. Hij is tevens secretaris van de Historische Kring Laren (HKL).

‘Het dorp, de oorlog, de mensen’ portretteert een aantal tijdens de Tweede Wereldoorlog in Laren wonende mensen en de keuzes die ze maken. Als Hitler de macht heeft gegrepen en ons land binnenvalt, moet er na de bezetting een houding worden bepaald. Ben je voor of tegen de moffen, ga je in het verzet of kijk je lijdzaam toe. Een principiële houding aannemen of opportunistisch handelen? ‘Goed’, ‘fout’ of ‘grijs’?

Het boek beschrijft de levens van zeven hoofpersonen. BN’er Henri Polak waarschuwt al in de jaren dertig tegen het nazisme. Politicus Obbondus Sikkens, wethouder in Laren en daarna burgemeester van Oegstgeest, kiest voor de NSB. De van oorsprong Canadese Mona Parsons gaat in het verzet. Lizzy Breman, vrouw van de schilder Co Breman, legt oecumenische verbindingen. Onderwijzeres Ria van Dijk waagt zich in het hol van de NSB-leeuw. Wiskundige Roland Weitzenböck kiest de Duitse kant. De Duitser Albert Schlösser ontpopt zich als verzetsheld. De verhalen, die zich ten dele in Laren afspelen, laten zien hoe karakter en omstandigheden een beslissende invloed hebben en bepalen waar de hoofdpersonen staan in de mondiale krachtmeting waarin Nederland wordt meegesleurd.

Omdat de gebeurtenissen zich afspelen in een eenheid van plaats en tijd, stijgen de verhalen uit boven de gebeurtenissen van een specifieke gemeenschap of personen. De levens van de protagonisten illustreren de achtergronden en omstandigheden die leiden tot het maken van cruciale keuzes.

Het boek wordt vrijdag 24 april om 11.00 uur gepresenteerd in het voormalige Rabobankgebouw, Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat 5, Laren.

‘Het dorp, de oorlog, de mensen’ is een uitgave van de HKL in samenwerking met Uitgeverij Van Wijland, mede mogelijk gemaakt door de Adriaan van Westreenen Stichting en Mac van Wielingen. Het boek is vormgegeven door Hans Schaapherder Design. Het boek (ISBN 978-90-9033030-3) is na 24 april te koop bij alle (internet)boekhandels in Nederland. De prijs is € 19,95. 

Het boek is deel 3 van een trilogie over WO II in Laren. De eerste twee delen zijn Schieten op de Maan, Gezag en Verzet in Laren NH in WO II, door Teun Koetsier en Elbert Roest uit 2016 (redactie Ineke Hilhorst) en De Slag om de Berg-Stichting, door Ineke Hilhorst, Teun Koetsier en Elbert Roest uit 2017. 


Korting bij voorintekening

Een korting van € 2,45 is mogelijk voor wie het boek nu al op intekening bestelt. Dat kan door voor 24 april € 17,50 over te maken op bankrekening NL56 RABO 0334 9090 07 van de HKL, onder vermelding ‘Boek WO II’. Bestellers kunnen het boek vanaf 25 april gedurende openingsuren in de Lindenhoeve ophalen, waarbij het voorbehoud wordt gemaakt dat sluiting i.v.m. het coronavirus dan niet meer nodig is. Zou de Lindenhoeve nog gesloten zijn, dan komt er een andere oplossing.