Engelsjan

Dialect Digitaal

Sinds begin september is de CD ‘effe tussedeur’ – met 28 door Nic Vos in Larens dialect ingesproken verhalen van Bart Krijnen – te koop en het blijkt een echte hit.

Woningbouwvereniging van erfgooiers jubileert!

14 September vierde de Woningbouwvereniging haar 90ste verjaardag! Met een feestje in het clubgebouw van speeltuinvereniging Ons Genoegen aan de Smeekweg voor genodigden en voor de leden.

Herinneringen van een oud-schoolmeester

Kerstmis 1959: het eerste trimester op de Tarcisiusschool zit er op. In een heel nieuw gebouw; een 6-klassige school met zo’n ruim 210 jongens. Voor elke klas een aparte garderobe met toiletten. Een school zonder gangen; deze waren in verband met de bestedingsbeperking weggelaten. In plaats hiervan was de bespaarde ruimte benut voor een aula…
Lees verder