Mauvezand

Mauvezand

Het Mauvezand, heden een prachtig aangelegde maar wel drukke verkeersweg, droeg lang geleden de naam ‘Het Zandgat’. Aan deze zandweg waaraan ook gedeeltelijk de baan van de Gooise Tram (1882–1947) lag, stonden maar ‘n paar armelijke viergezinswoningen onder één dak, twee boerderijtjes met aan het eind, te midden van een stoffige gele zandzee, de legendarische hut van Mie Schaapherder-Rigter. Door deze zandzee verkreeg dit buurtje de naam Zandgat. Wel een echt stukje Laren want een weg was het eigenlijk niet; meer een pad, begrensd door afbrokkelende slootkanten – een paradijs voor de kikkers – en met eikehakhout begroeide wallen. De geijkte plek voor de nestelende vogels en de zoemende meikevers. Veldbloemen slingerden zich door de bosjes. Er was altijd een nu ongekende rust die alleen verbroken werd door het gemekker van geiten en bokken die in de grasberm aan lange touwen stonden vastgepind en het gekakel van de scharrelkippen. Over de natte tijden zullen we maar niet praten, want modderwegen en lekkende daken zijn minder aangenaam.

Hier vond Mauve (1838–1888) zijn weg naar de plek waar hij vele malen de schapen van herder Gijs Kok – die daar in de buurt woonde – op zijn beroemde doeken vastlegde. Anton Mauve die op aandringen van Jozef Israëls zich in 1885 hier vestigde betrok een villa aan de Naarderstraat en noemde die naar zijn vrouw ‘Ariëtte’. Deze zeer begaafde schilder overleed in 1888 aan een hartverlamming. Mauve vervaardigde zijn meeste schilderstukken achter in het Mauvezand, ongeveer daar waar heden het water is gelegen. Vooral zijn Mauvetint maakte zijn werken beroemd. Zelfs uit Amerika kwamen zijn kunstbroeders Laren bezoeken om het geheim van zijn kleuren te ontdekken. Maar niemand kon hem evenaren. De naam Zandgat moest op vele verzoek wijken voor het beter klinkende Mauvezand. Daar waar ook de dennegeuren op de vlucht worden gejaagd door benzinedampen, veroorzaakt door het voortrazende verkeer. Anton Mauve is in een straatnaam waardig herdacht. [uit: Laren door de straten heen, door Gerard Koekkoek]


Overzicht van straten in Laren | Berichten over het Mauvezand op deze site:

1 2