Langsakker

Langsakker

De wegennamen zijn in de loop der jaren daar nog wel eens veranderd. De oudste naam was Langeboschweg. Daarna werd het de Doodweg. (Niet zo’n gezellige naam.) Vervolgens werd het Schuilkerkpad en deze naam week voor het hedendaagse ‘Langsakker’. Een gemakkelijke naamgeving want akkers zijn daar altijd aanwezig geweest. Dit landweggetje kreeg al voor de Eerste Wereldoorlog de aandacht door een gebouw dat daar verrees en in de volksmond genoemd werd ‘Het Jodengesticht’, ofwel, ‘De Bergstichting’. Het was een door Dr. Berg gesticht Joods opvoedings en vakantiehuis ‘Dr.Bergstichting’. De daar ondergebrachte jongens en meisjes, gekleed in gestichtskleding waardoor zij erg opvielen, kwamen iedere morgen onder geleide, netjes twee aan twee, in een rij naar het dorp gelopen om de O.L. School te bezoeken en vertrokken na schooltijd in dezelfde formatie huiswaarts. Ik ben tijdens mijn schooljaren veel met deze kinderen omgegaan en Jozef Goudsmit was één van mijn beste schoolkameraden. Beste Jozef, het is zo’n zeventig jaar geleden dat ik met jou kon grappen en lachen. Ik zou willen dat we het nog konden doen.

De Dr. Bergstichting is na de Duitse heerschappij, door gemis aan Joodse jeugd, met de grond gelijk gemaakt om plaats te maken voor de scholengemeenschap Laar en Berg. En zo is de Dr. Bergstichting met zijn bewoners verdwenen om plaats te maken voor de jeugd van een andere generatie. Een generatie die hopelijk niet zal moeten meemaken wat de bewoners van de Stichting hebben meegemaakt en waarschijnlijk niet hebben overleefd. [uit: Laren door de straten heen, door Gerard Koekkoek]


Overzicht van straten in Laren | Berichten over de Langsakker op deze site: