De Schout

De Schout

Toen de Schout zijn oude hoeve verliet betrok hij in 1858 zijn nieuwe boerderij op het Oosterend (nu Paviljoensweg). Veertien jaren later brandde deze behuizing tot de grond toe af. De zoon van de Schout, Teus, bleef niet bij de pakken neerzitten en liet zich een nieuwe hoeve bouwen, die, wel veranderd in een soort bungalow, daar nog steeds staat. Laren was toen nog dunnetjes bebouwd, bij lange na niet het huizenaantal van tegenwoordig. Zo hadden de erven van de Schout op het Zevenend even voorbij het kermisterrein familie wonen. Er was afgesproken dat zij zondags, door midden op de weg met een laken te zwaaien, elkander zouden seinen dat zij ‘s avonds kwamen kaarten. Daarmee is bewezen, gezien de afstand tussen beide woningen, hoe open Laren toen nog was. De akkers en graskamp die rondom de hoeve lagen zijn later verkaveld. Daarop zijn de thans aanwezige huizen gebouwd en de straatweg die daar de wijk doorsnijdt is met recht ‘de Schout’ genoemd. De familie Van den Brink is uitgestorven, maar ‘de Schout’ leeft nog steeds voort. [uit: Laren door de straten heen, door Gerard Koekkoek]


Overzicht van straten in Laren | Berichten over De Schout op deze site: