Schuilkerkpad

Schuilkerkpad

Het Schuilkerkpad dankt zijn naam aan de Reformatietijd, toen het de Rooms-Katholieken verboden was hun geloof uit te oefenen. Doordat de kerken waren afgenomen werden in het geheim midden in de nacht de H. Missen opgedragen. Deze bijeenkomst geschiedde in een boerenschuur achter op het Zevenend. Ook uit Hilversum kwamen de Katholieken de Godsdienstoefening bijwonen en bereikten deze plaats door een pad door de Eng te volgen. Het Pad naar de Schuilkerk. Schuilkerkpad. Voordien heette deze weg de Doodweg. Maar toen de daar aanwezige akkers moesten wijken voor de nieuwe wijken die daar zijn ontstaan, verdween heel begrijpelijk de lugubere naam voor het beter klinkende Schuilkerkpad. [uit: Laren door de straten heen, door Gerard Koekkoek]


Overzicht van straten in Laren | Berichten over het Schuilkerkpad op deze site: