Samenwerking tussen kerk en Historische kring

Samenwerking tussen kerk en Historische kring

Zondag 26 juli 2009 werd in de Johanneskerk aan de Naarder­straat een bijzondere kerkdienst gehouden waarin voorging Ds. Van Gilst.

Foto: 23 juli 2009 – Samenwerking team Johanneskerk en H.K.L. v.l.n.r. Hanny v. Zomeren, Thera v. Baaren, Rien Wesdorp, Ina Wesdorp en Bep de Boer

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 109 [2009-3]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen dit kleurrijke boekje 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Het was de bedoeling dat het een dienst werd zoals vele jaren geleden zoals b.v. het collecteren met collectezakken aan een lange stok. Het moest allemaal aansluiten op de tentoonstelling waar medewer­kers(sters) van de Johanneskerk en de Histo­ri­sche Kring Laren aan hadden meegewerkt.
Op tafels lagen oude kerkboeken, sommige met zilverbeslag. En oude bijbels, waarvan enkelen zeer oud. Langs de wanden in de kerk hingen prenten en foto’s van de Johannes­kerk, toen nog de Ned. Her­vormde kerk, uit verschillende perioden. 

Na de preek van Ds. Van Gilst vertelde de heer Aat Snaterse het één en ander over de historie van de kerk. 

Daarna kreeg mevrouw Rieneke Ooykaas het woord die eerst diverse mensen bedankte en daarna de tentoonstelling opende. Tijdens de kerkdienst waren ook bestuursleden van de Historische Kring aanwezig.