Nieuwe werkgroep bouwhistorie

Nieuwe werkgroep bouwhistorie

Sinds enige tijd heeft de Historische Kring Laren (HKL) een ‘werkgroep bouwhistorie’. Deze is tot stand gekomen in nauw overleg met HKL-voorzitter Bas Holshuijsen, die ook zelf geïnteresseerd is in de geschiedenis van markante, gezichtsbepalende Larense gebouwen. Als eerste taak heeft de uit twee personen bestaande werkgroep het op zich genomen de bouwgeschiedenis van het Chinese restaurant Golden River, Stationsweg 1, Laren, te onderzoeken. Dit pand is ooit begonnen als Stationshotel en later omgedoopt tot Hotel De Hertenkamp. De beide leden van de werkgroep zijn Arthur Eijlers (1962) en Vincent van der Meulen (1980). Waarom zijn zij een werkgroep gaan vormen en wat willen ze gaan doen? Een introductie.

Wim Keizer

Arthur Eijlers en Vincent van der Meulen

Arthur Eijlers: “Ik ben bouwkundige en ik heb een bouwbureau voor onder meer adviezen, bouwbegeleiding en -toezicht op het gebied van onderhoud, verbouwingen, renovatie- en restauratieprojecten en ik ben geïnteresseerd in historische houtconstructies. Na dertig jaar als timmerman te hebben gewerkt, waarvan ik twintig jaar eigenaar ben geweest van een eigen timmerbedrijf, ben ik een echte praktijkman. Om fysieke redenen ben ik cursussen gaan volgen en ben ik overgegaan op een adviesbureau.”
Vincent van der Meulen is architect en werkt bij twee scholenstichtingen in Zeist, Het Sticht en de CVO-groep. “Ik ben daar verantwoordelijk voor alles wat met bouw te maken heeft: onderhoud, renovatie, nieuwe scholen. In totaal heb ik zestien schoolgebouwen in beheer. Dat betekent dat er altijd veel te doen is. Die scholen dateren uit de jaren zeventig, dus is er onderhoud en verduurzaming nodig. Naast dit werk, ben ik ook actief als zelfstandig architect.”

Hoe kwamen jullie op het idee voor de werkgroep?
Arthur: “Doordat ik een klus in Sittard had voor renovatie van een pand, ben ik in contact gekomen met de plaatselijke historische kring. En daar was ook een werkgroep bouwhistorie met een enorme verzameling van onder meer oude bouwtekeningen. Ik vond dit geweldig en toen dacht ik: zou dat ook niet in Laren kunnen? Ik ben een Laarder, geboren aan de Vredelaan en ik heb ook lang in Laren gewoond. Nu woon ik in Lelystad. Mijn vader is lid van de Historische Kring en die krijgt het boekje [Kwartaalbericht – wk]. Ik heb Bas Holshuijsen een mailtje gestuurd en gevraagd of de Historische Kring een bouwgroep had en zo nee of ze daar belangstelling voor had. Hij heeft mij uitgenodigd en toen zijn de eieren gelegd.”

Vincent: “Ik woon sinds 2016 in Laren en ik had al eens eerder laten weten wel wat voor de Historische Kring te willen doen. Bij het hockey kwam ik Bas tegen als nieuwe keeper en toen kwam het idee van de werkgroep ter sprake. Ik heb in Tilburg onderzoek gedaan naar kerken van rond de eeuwwisseling die in de jaren zeventig gesloopt zijn. Dat heb ik gedocumenteerd in een boekje. En daardoor heb ik er interesse in gekregen om zoiets vaker te doen.”

Waarom nu als eerste project de Golden River?
Vincent: “Juist om dat het pand vermoedelijk snel gesloopt zal worden, wilden we hiermee als eerste aan de slag. Het is toch beeldbepalend voor Laren. Er was ook eens een paviljoen, aan de Paviljoensweg, van zo’n meter of tien hoog. Dat vind ik ook heel interessant, maar het is weg.”

Arthur: “Aan de Golden River en voorgangers zijn wel zo’n zestien verbouwingen geweest en dat is van binnen ook wel te zien. Directeur/eigenaar Hemmy Wong heeft ons zeer gastvrij ontvangen en rondgeleid door het gebouw. Bas heeft contact gezocht met wethouder Ton Stam om contact te leggen met het archief van de gemeente, waar historisch relevante informatie over gebouwen te vinden is. De gemeente werkt hieraan graag mee en wij mochten voor 16 GB aan digitale informatie over het voormalige Stationshotel ontvangen. We hebben alle tekeningen kunnen vinden, inclusief de originele bouwaanvraag. Ook zijn er foto’s. De eerste bouwaanvraag was van 1917, maar de bouw is pas begonnen in 1927. Daar hebben we nog geen reden van kunnen vinden, maar het zou te maken kunnen hebben met de Eerste Wereldoorlog.”

Als ‘de Chinees’ klaar is, wat dan?
Arthur: “Het lijkt me ook leuk onderzoek te doen naar de Johanneskerk. Die bestaat in 2021 vijfhonderd jaar. Mijn vader van tachtig was daar jarenlang organist. Aan de kerk is veel veranderd. Ik ben al een beetje op onderzoek uit geweest, maar heb nog niet veel kunnen vinden. Ik weet wel dat de kerk vroeger zes meter langer was. Er zijn nog wat summiere tekeningen, maar het zou mooi zijn als er meer is. Ook de voormalige boerderij tegenover de plek waar de hut van Mie stond lijkt mij een mooi onderzoeksobject. Die boerderij is gesloopt om plaats te maken voor een woonhuis. En dan het voormalige postkantoor. Lijkt me ook interessant.”

Conclusie: Er is genoeg te doen. De HKL zal de lezers op de hoogte houden van de resultaten van de werkzaamheden van de werkgroep. Arthur en Vincent laten weten dat vragen en tips van harte welkom zijn.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 149 [2019-3]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.