In Memoriam – Gerard Schouten

In Memoriam – Gerard Schouten

Op 19 juni jl. overleed Gerard Schouten op 92-jarige leeftijd. Gerard werd met ingang van 2005 penningmeester van de Historische Kring Laren (HKL). Hij was toen 78. Hij had zich aangeboden gedurende enkele jaren het penningmeesterschap van de HKL op zich te nemen, nadat Hans Petersen die deze functie vervulde ontijdig was overleden op 12 november 2004.

Jos Joosen, penningmeester

Het opstellen van de jaarrekening over 2004 was een van de eerste taken van Gerard. Na vier jaar heeft hij zijn taken als penningmeester overgedragen en bleef daarna nog enkele jaren bij toerbeurt gastheer in de Lindenhoeve.

Gerard had zijn grote bestuurservaring opgedaan bij diverse bedrijven van de uitgeverij Elsevier. Hij had in Laren vrijwilligerswerk verricht, onder meer in de plaatselijke politiek en als parochiebestuurder van de toenmalige Goede Herderkerk. In Kwartaalbericht 115 (2011-1) is Gerard Schouten “In het zonnetje” gezet. Daar kan men nalezen dat Gerard in zijn leven zeker niet heeft stilgezeten.

Toen Gerard als penningmeester aantrad, was het de tijd waarin het bestuur van de HKL de Laarder Courant de Bel liet digitaliseren. Dat was financieel een grote opgave. Gerard voerde een voorzichtig financieel beleid met organisatorisch inzicht zoals blijkt uit de tekst die ik tegenkwam in de bestuursnotulen van 2008.
“Voordat we een nieuwe folder laten drukken is het goed de bestaande voorraad op te maken. Het wijzigen van de donateursbijdragen moet met de hand kunnen. Dit kan op zaterdagmiddagen (in de Lindenhoeve) door het dan aanwezige bestuurslid en de vrijwilliger.”

Gerard was zorgvuldig en gedisciplineerd, een man met gezag, stevig in zijn meningen. Met het oog op de overdracht aan mij zette Gerard de taken van de penningmeester gedetailleerd op papier. Daarnaast gaf Gerard mij een ‘memory stick’ met de belangrijkste documenten en procedures. Ik heb er veel plezier van gehad.

Met grote waardering en sympathie denk ik terug aan mijn directe voorganger.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 149 [2019-3]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.