Nieuw redactielid: Hein Calis

Nieuw redactielid: Hein Calis

Mijn naam is Hein Calis. Ik ben gehuwd met Dini, vader van drie kinderen die allen al geruime tijd de deur uit zijn en die ons samen zeven heerlijke kleinkinderen bezorgd hebben, waar wij van mee mogen genieten.

Ik ben in 1949 als jongste uit een gezin van vier kinderen in Laren geboren. In de Cornelis Bakkerlaan om precies te zijn. In die speelvriendelijke buurt bij de Brink ben ik ook blij en onbezorgd opgegroeid. Na kleuterschool St. Janneke en de Aloysiusschool heb ik op het oude Laar en Berg mijn HBS-B-diploma behaald. Daarna heb ik in Hilversum op de Pedagogische Academie Ludgerus mijn onderwijsopleiding genoten. Mijn hele werkzame leven heb ik vervolgens in en voor het basisonderwijs gewerkt. Eerst een aantal jaren als leerkracht; daarna een hele periode als schooldirecteur en de laatste tien jaar als bovenschools leidinggevende.

Na mijn huwelijk in 1976 ben ik via de Blaricumse Bijvanck in 1983 in mijn huidige woonplaats Soest terechtgekomen. Lang weg dus al uit Laren. Toch is de band met mijn geboortedorp altijd groot gebleven. De verklaring daarvoor is meerledig. Allereerst de herinnering aan een fijne jeugd in het mooi landelijke en toch ook levendig en divers bevolkte dorp. Maar ook het feit dat mijn moeder tot haar dood op zeer hoge leeftijd altijd in Laren is blijven wonen heeft gezorgd voor extra binding met het dorp. De laatste jaren van haar leven kwamen mijn broer, beide zussen en ik per toerbeurt dagelijks naar haar toe om haar te helpen en om met haar vele rondjes door Laren te rollen. Zodoende kwam ook ik zeker eens per week terug op het oude nest. Ook na haar overlijden hebben mijn vrouw en ik de Larenbezoekjes er met regelmaat in gehouden. Nu ik gepensioneerd ben en meer zelf te besteden tijd heb, vind ik het leuk om een deel van die tijd te besteden aan het ondersteunen van het mooie werk dat de mensen van de Historische Kring Laren al jaren doen. Ik draag daar graag onderzoekend en schrijvend een steentje aan bij en hoop zo de mooie verhalen uit het rijke verleden van ons dorp mee naar boven te halen en levend te houden.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 149 [2019-3]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.