In het zonnetje: Yvonne Majoor

In het zonnetje: Yvonne Majoor

Onlangs is Yvonne Majoor gestopt als lid van bestuur van de Historische Kring Laren. Onze voorzitter Antoinetty van den Brink, heeft daar elders in dit nummer een mooi artikel aan gewijd. Maar dat wil niet zeggen dat Yvonne niets meer met de Kring van doen heeft, integendeel, ze is drukker dan ooit.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 120 [2012-2]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Gerda Meulenkamp en Hans Schaapherder

Een schets van een steunpilaar van de Historische Kring

Bij Yvonne thuis vertelt ze ons honderduit over haar enthousiasme voor de geschiedenis van Laren en haar betrokkenheid om die voor de toekomst goed te bewaren. Die motivatie bracht haar 10 jaar geleden naar de Lindenhoeve waar ze door diverse initiatieven al snel een omvangrijk takenpakket en verantwoordelijkheden naar zich toe trok. Zoals haar werkzaamheden in het archief waar zij de digitalisering voor haar rekening nam. Haar bijdrage aan het team bestaat uit het in de computer invoeren van de meeste ingebrachte archiefstukken. In makkelijk te doorzoeken excel-bestanden wordt ieder archiefstuk omschreven en vermeld waar het in de Lindenhoeve is opgeslagen. Yvonne heeft op die manier een uniek overzicht gemaakt van de enorme collecties met bidprentjes en ansichtkaarten. Bijna iedere woensdagmiddag komt het enthousiaste archief-team bestaande uit Jan Dijkman, Rob Ramselaar (digitalisering foto’s), Yvonne Hoebee en Yvonne Majoor in de kelder van de Lindenhoeve bijeen en wordt er in een gezellige sfeer gewerkt aan het omvangrijke archief. Na het recente vertrek van initiator Bep De Boer staat dat inmiddels onder leiding van de nieuwe coördinator Philip Dorant. Yvonne gaat voorlopig nog vol enthousiasme iedere woensdag de ‘diepte’ in.

Het actualiseren van de internetsite van de Kring –
www.historielaren.nl – is weer van een heel andere orde. Yvonne houdt hier alle informatie bij die mensen via het internet over de Historische Kring Laren willen weten. Via de site wordt niet alleen vertelt wat de Kring is, maar vooral wat ze doet. Actualiteit is daar een belangrijk gegeven en daar heeft Yvonne wel eens moeite mee want natuurlijk wil je daar als eerste betrouwbaar nieuws plaatsen. In de praktijk komt het echter wel eens voor dat nieuws over de Kring eerder in andere media, zoals de krant, is geplaatst. Yvonne hoopt in de toekomst relevante persberichten direct van de afzenders (ook intern) te kunnen ontvangen: info@historielaren.nl. De internetsite biedt ook een actuele agenda van activiteiten en exposities en heeft de mogelijkheid om op artikelen te reageren waardoor het medium nieuwe discussies en informatie-uitwisseling tot stand brengt. De website is naast dit Kwartaalbericht, de digitale nieuwsbrief en de nieuwe facebook-pagina een belangrijk ‘gezicht’ van de Historische Kring Laren.

En last – but not least: ‘Yvonne’s genealogie project’; hierover raakt ze bijna niet uitgepraat. Samen met An van der Linden-de Wit houdt ze al vele jaren alle feiten en data bij, die het stamboomonderzoek zo uniek maken. Diepgravend onderzoek in vele archieven plus de data van bovenvermelde bidprentjes hebben een schat aan informatie over onze Larense voorouders opgeleverd en worden nog steeds wekelijks aangevuld. Op hun computers thuis werken Yvonne en An aan dit enorme project. Sinds verleden jaar zijn de meeste gegevens ook via de eigen internetsite www.larensevoorouders.nl voor iedereen, waar ook ter wereld, te raadplegen. 

En het is een succes, een groot succes! Onlangs ontvingen Yvonne en An nog de complimenten van het Stadsarchief Amsterdam, iets waar ze met recht erg trots op zijn. Het unieke van deze site zit ‘m namelijk in het feit dat het geen stamboom van één familielijn is, maar een stamboom van een heel dorp! Een stamboom met nadruk op ‘boom’, een kolossaal grote boom. En daar zit gelijk ook de angel in het project want ieder Cruijff­iaans ‘voordeel heeft een nadeel’. Het bijhouden van de site op internet, zoals invoeren, aanvullen en synchroniseren is namelijk niet berekend op zo’n enorm project. Bijna iedere handeling aan de site gaat gepaard met communicatieproblemen waardoor de verwerkingstijd meer dan verdubbeld wordt en de controlering daarvan nog meer tijd vergt. Yvonne is momenteel op zoek naar alternatieve programma’s waarbij de gebruiksvriendelijkheid voorop moet staan. Misschien heeft iemand van onze lezers een suggestie voor haar? Er wordt gewerkt met de standaard .ged formaatsindeling en vooral hulp met- of kennis van- php-programmering is van harte welkom.