Het glas mozaïek in Singer

Het glas mozaïek in Singer

In 1954 schonk mevrouw Singer-Brugh, weduwe van William Henri Singer jr, het Singer Memorial Foundation aan de gemeente Laren. Met deze schenking werd een cultuurdaad gesteld en kreeg Laren zijn Singer museum.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 130 [2014-4]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Bep (G.L.) De Boer

Na het overlijden in de herfst van 1962 van mevrouw Anna Singer-Brugh, besloot de gemeenteraad van Laren in haar vergadering van woensdag 28 november 1962 om mevrouw Singer een dankbare hulde te brengen voor haar schenking in de vorm van een blijvend gedenkteken in het Singer museum. De voorzitter, burgemeester Naud van der Ven, deelde de raad mede, dat het de bedoeling was aan het echtpaar Schilt-Geesink, een vrij ruime opdracht te geven, maar dat het onderwerp in meer direct aansprekende en begrijpende taal moest zijn. Ook werd een beoordelingscommissie ingesteld waarin zitting hadden het college van B&W, de leden van de raad, commissie voor de financiën en de commissie van beheer van Singer Memorial Foundation, Dr. J.H. Jager Gerlings.

Femmy Schilt-Geesink (1908-1988) was één van de grootste representanten der 20e eeuwse glazenierskunst. Zij en haar man als artisan, kregen dus de opdracht. Zij kan gezien worden als de opvolgster van Van Konijnenburg en Prof. R.N. Roland Holst. Femmy Schilt-Geesink verrijkte Nederland met meer dan 150 ramen in openbare gebouwen zoals kerken, gemeentehuizen, scholen en musea. Zo ook in ons dorp. En dan bedoel ik de ramen in de aula van de gemeentelijke (algemene) begraafplaats en niet te vergeten het prachtige glas mozaïek in Singer. 

Femmy ging aan het ontwerpen en haar man creëerde het. Ze werkten samen heel hard aan een prachtig monument, het glas mozaïek. Tussen november 1962 en augustus 1963 wisten ze het klaar te krijgen en op maandag 2 augustus werd het glas mozaïek in de corridor tussen de villa De Wilde Zwanen en het Singertheater onthuld door het oudste vrouwelijk raadslid in zittingsjaren mevrouw N. Korff-Zernike. 

Nadat dit gedaan was en mevrouw Schilt de gedachte welke in het mozaïek is verwerkt, had toegelicht door voorlezing van de tekst van de oorkonde welke Willem van Nieuwenhoven jr. had gekalligrafeerd, vertelde de heer Schilt nog enige technische bijzonderheden. De oorkonde werd bij het mozaïek opgehangen. 

Burgemeester Van der Ven bracht het echtpaar dank dat in het mozaïek tot uitdrukking is gebracht wat de gemeente bedoelde. In zijn speech zei hij ook “dat het gemeentebestuur het mozaïek met liefde heeft aanvaard om het met gelijke gesteldheid aan het bestuur van Singer over te dragen in de hoop dat het Singerbestuur dit schone mozaïek, hetwelk getuigt van de grote daad van mevrouw Singer zal koesteren en bewaren”. 

Wanneer er straks grote veranderingen aankomen in Singer dan hoop ik van harte dat de laatste woorden van burgemeester Van de Ven bewaarheid zullen worden.

Bronnen: Het verhaal achter haar Ramen, Ode aan Femmy Geesink. Door Johan Lodewijk Schilt. Laarder Courant De Bel, 30-8-1963, 3-9-1963.