Een vreemde vrouw op de Brink

Een vreemde vrouw op de Brink

Of toch niet? Van één onzer leden kregen we bijgaand fotootje. De dame loopt op de Brink. Op de achtergrond de winkel van Henbergen, nu De Valk-Hensbergen.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 87 [2004-1]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Ze gaat naar de kerk en achter haar staan twee Jannen, n.l. Jan en Jan van der Veer (neven?) die nog even een sigaartje roken alvorens zij de kerk in gaan.

De foto is waarschijnlijk gemaakt tussen 1940 en 1945. De vraag is alleen, wie is deze dame? Uw antwoord zien we graag tegemoet op ons adres aan de Van Nispenstraat 29 of telefonisch naar Bep De Boer, 035-531 57 32