Een Monument voor Verdraagzaamheid

Een Monument voor Verdraagzaamheid

In november wordt op het plantsoen aan de Van Nispenstraat, daar waar de Molenweg en de Nieuweweg samenkomen, een Monument voor Verdraagzaamheid geplaatst. Het gaat om een initiatief van Ineke Hilhorst en Timo Smit.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 162 [2022-4]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 9,50 per stuk in de Lindenhoeve en bij Bruna te koop, zolang de voorraad strekt.

Tekst: Teun Koetsier

Het kunstwerk is ontworpen door de Larense kunstenaar Herold van den Berg. Het bestaat uit drie figuren die ieder een eigen kant op kijken c.q. een visie op de samenleving hebben, maar onder de grond verbonden zijn met elkaar. 

De onthullingsplechtigheid vindt plaats op woensdag 16 november in het Brinkhuis. Die dag is gekozen omdat jaarlijks 16 november de door Unesco uitgeroepen Internationale Dag van de Verdraagzaamheid (International Day for Tolerance) is. 

Het Monument is een conceptueel kunstwerk. Het is de bedoeling dat er in relatie met het kunstwerk allerlei projecten en initiatieven ontstaan met als thema verdraagzaamheid. Het is belangrijk dat men, en in het bijzonder de nieuwe generatie, nadenkt over thema’s als ongelijkheid, inclusiviteit en verdraagzaamheid en ermee aan de slag gaat in denken en doen.

De Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum zal in dit verband jaarlijks een Carry van Bruggen-lezing over het thema verdraagzaamheid gaan organiseren. De eerste Carry van Bruggen-lezing zal bij de onthulling op 16 november worden gegeven door burgemeester Nanning Mol.

Carry van Bruggen (1881-1932) was een in haar tijd zeer bekende schrijfster die vanaf 1914 tot haar dood in Laren op de Engweg woonde. Van 1921 tot 1926 schreef ze wekelijks voor het Algemeen Handelsblad en regelmatig ging het in die columns ook over Laren. 

Van Bruggen schreef naast romans ook filosofisch werk. In het volgende Kwartaalbericht zal ondergetekende daarop ingaan en toelichten waarom het idee om haar naam te verbinden aan een jaarlijkse lezing over verdraagzaamheid zo’n voortreffelijke gedachte is van de Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum. Hier volstaan we met een hint. Verdraagzaamheid berust op het respect voor het andere. Welnu in haar boek Hedendaags Fetischisme uit 1925 schreef Van Bruggen “Er is geen ander zijn dan anders-zijn. Er is geen ander willen-zijn dan anders-willen-zijn.” Het anders zijn en anders willen zijn is bij Van Bruggen een centraal thema.

Eerder verschenen in het Kwartaalbericht van de HKL twee artikelen over Carry van Bruggen. Zie: https://historischekringlaren.nl/carry-van-bruggen-1881-1932/ en https://historischekringlaren.nl/de-larense-tijd-van-carry-van-bruggen. Ook leuk is deze radio-uitzending: https://historischekringlaren.nl/carry-van-bruggen/.