Criminaliteit in Laren: 1932

Criminaliteit in Laren: 1932

In Kwartaalbericht 143 (2018-1) schreef ik over de criminaliteit in 1931. Zoveel criminaliteit in die tijd had ik niet verwacht. Het verbaasde mij, maar ook de vele reacties van u, de lezers, toen u las wat er ook toen al gebeurde in het zo ‘rustige’ Laren. Ik verdiepte me in het volgende jaar 1932. Het jaar dat begon met winter-uitvoeringen van de Larense Harmonie in de grote zaal van Hamdorff en de Sint Vitus-fanfare in de zaal de de R.K. Werkliedenvereniging. 

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 146 [2018-4]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Bep (G.L.) De Boer 

De wereld om ons heen in 1932
In februari vierde de Larense kunstschilder Derk Meelis zijn 60e verjaardag en in diezelfde maand werd door het ministerie van Arbeid, Nijverheid en Handel besloten de werktijden in de textiel te verlengen. Volgens de regering moesten werklozen voortaan bij het aanvragen om steun een stempelkaart hebben. Die moesten zij dan één of 2 keer per dag overhandigen in het stempellokaal om deze te laten afstempelen. In april werd het fietspad langs de Torenlaan geheel geplaveid. En bij de remise van de Gooise tram werd het fietspad verlengd. Op 20 april werd de Larense gemeente secretaris P. Chr. J.  Peters, burgemeester van Medemblik. In mei werd door de ministerraad besloten dat het Wilhelmus voortaan als het Nederlandse volkslied beschouwd moest worden en op 29 mei werd het laatste gat van de Afsluitdijk afgesloten. In augustus stonden er landelijk 264.194 geheel en 20986 gedeeltelijk werklozen geregistreerd. En voortaan heette de Zuiderzee IJsselmeer en het noordelijke deel van de Zuiderzee Waddenzee.

Oplichter
Door de Larense politie werd op 24 januari in Utrecht de Laarder J.L. aangehouden. Hij had enkele winkeliers in Laren opgelicht door ze dubieuze rekeningen te laten betalen. De politie deed verder onderzoek in deze zaak.

Gestolen fiets terecht door een radio-politie bericht
Hoe goed de radio-politieberichten werkten bleek wel weer. Toen de fiets van de heer De Gr. was gestolen deed de politie op dinsdagmorgen 26 januari een oproep om naar deze fiets uit te zien. En al in de middag kreeg de politie Laren het bericht dat de bedoelde fiets in ’s Graveland was gevonden. Van de dader geen spoor.

Schaven gestolen
In de nacht van dinsdag 2 op woensdag 3 februari werden ten nadele van een timmerman drie schaven ontvreemd uit een in aanbouw zijnde villa aan de Vredelaan. De politie deed onderzoek.

Daders inbraak voor de rechter
In de Laarder Courant De Bel werd van het volgende melding gemaakt: De beide door de Larense politie gearresteerde verdachten van de inbraak vorig jaar bij de R.K. Coöperatie “Steunt Elkander” zullen vrijdag 26 februari a.s. voor de Amsterdamse rechtbank terecht staan.

Barbiersweg, Laren

Diefstal van gereedschap
De heer Gr. Wonende aan de Barbiersweg, deed op 10 maart aangifte bij de politie omdat zijn gereedschap was gestolen uit een in aanbouw zijnde woning aan de Slangenweg waar hij werkzaam was. 

Rehabilitatie ontvreemding
In juni van het vorig jaar werd de heer Fr.M.W. er van beschuldigd een plamuurmes te hebben ontvreemd uit de werkplaats van de firma Tr. De Officier van Justitie deed onderzoek in deze zaak en de uitkomst was dat er geen termen tot vervolging aanwezig waren en werd de heer Fr.M.W. te dezer zake gerehabiliteerd.

De inbraak bij de Coöperatie in 1931
Vrijdag 11 maart deed de rechtbank te Amsterdam uitspraak in de zaak tegen Fl. uit Hilversum, verdacht van inbraak in de R.K. Coöperatie in Laren, waarbij een bedrag van f. 1875 werd ontvreemd. De rechtbank veroordeelde Fl. tot één jaar gevangenisstraf. De eis was één jaar met aftrek van preventieve hechtenis.

Hilversumse inbrekers – mislukte pogingen in Laren
Een bewoonster van de Hein Keverweg merkte woensdagavond 22 maart bij binnenkomst dat er iemand door middel van braak in het tijdelijk onbewoonde vakantiehuis ‘De Hoeve’ was. Ze belde meteen de politie. De inbrekers hadden blijkbaar gemerkt dat ze ontdekt waren, want toen de politie verscheen waren ze gevlogen. Het vermoeden bestond dat men te doen had met Hilversumse inbrekers. Na onderzoek bleek dat juist te zijn. De bij de politie bekende 20-jarige M.V., de 21-jarige Th.W.L. en de 19-jarige A.N.V., allen uit Hilversum, bleken de daders te zijn. Zij legden een volledige verklaring af. Ze vertelden dat toen een dame hen had gezien, ze hals over kop de vlucht hadden genomen. Ze waren echter nog niet aan hun ‘werk’ toegekomen, zodoende werd er niets vermist. Ook in Hilversum heeft dit drietal zich aan verschillende delicten schuldig gemaakt. Zij zijn voor de Officier van Justitie te Amsterdam voorgeleid. 

Wasgoed gestolen
Donderdag 23 maart wilde een vrouw, wonende aan de Akkerweg, haar kind van school halen. Omdat zij de wasbaas verwachtte, hing zij een briefje op de voordeur met de boodschap: “De was staat klaar in de schuur”. Dat briefje was natuurlijk bestemd voor de wasbaas maar het toeval wilde dat er ook een ander dit briefje las en dit beschouwde als een uitnodiging en de zak met wasgoed uit de schuur haalde. Toen de vrouw met haar kind thuis kwam zag ze dat de waszak weg was en dus meende zij dat de wasbaas dit gedaan had. Toen echter een uur later de ‘echte’ wasbaas aanbelde en om de was vroeg, schrok ze hevig. Toen ontdekte ze dat een onverlaat zich de vuile was had toegeëigend. Natuurlijk deed ze aangifte bij de politie die haar op het hart drukte nooit meer een briefje op de deur te bevestigen met een dergelijke boodschap.

Houtweg, Laren – 1910

Inbraken
In de nacht van woensdag 20 op donderdag 21 maart werd er ingebroken in de villa van de familie L. aan de Houtweg 22. Er werd een glas-in-lood-ruitje ingedrukt en daarna de spanjolet van een raam opengedraaid. De familie die boven sliep heeft niets gehoord. Ook de bejaarde dame die in een kamer beneden sliep, heeft niets gehoord. De inbreker doorzocht alle laden en kasten en wist op die manier f. 100 aan contanten en een flink aantal sieraden te stelen. Toen de familieleden ’s morgens beneden kwamen en de ravage zagen hebben zij direct de politie gebeld. Die heeft een uitgebreid onderzoek ingesteld.

Inbreker?
Zondagmorgen 22 mei, ’s morgens om 5 uur, werd mevrouw T. aan de Derkinderenlaan wakker door gerommel op de benedenverdieping. Ze ging haar bed uit en liep voorzichtig de trap af. Daar trof zij een jongeman aan die zijn pet diep in de ogen had gedrukt. Mevrouw T. greep hem bij zijn arm en vroeg wat hij hier kwam doen. Hij rukte zich los en koos het hazenpad. Mevrouw T. deed hiervan aangifte bij de politie die een onderzoek zou instellen. Er werd echter niets vermist in de villa.

Weer inbraak op de Houtweg
In de nacht van woensdag 24 op donderdag 25 mei surveilleerde agent van politie S. op de Houtweg en zag een persoon die juist het erf van Houtweg 20 verliet. De agent hield hem aan en arresteerde hem op verdenking van inbraak. Bij het fouilleren bleek dat hij inbrekersgereedschap bij zich had. Hij ontkende dat hij had ingebroken. De agent nam hem mee naar het bureau. Op het bureau aangekomen wilde hij wel zijn naam maar niet zijn adres opgeven. Hij vertelde dat hij in Amsterdam in kost was bij een familie die wist dat hij inbreker was. De gearresteerde B. had 6 vonnissen achter de rug. Hij was 32 jaar oud. Het jongste ontslagbriefje van de gevangenis in Groningen had hij nog op zak. Deze man werd zaterdag 30 mei op transport gesteld naar Amsterdam.

Straf
In de Laarder Courant De Bel van 17 juni werd gemeld dat de dader van de inbraak bij de Coöperatie ‘Steunt Elkander’, vorig jaar in de nacht van 5 op 6 december, door het Gerechtshof een straf heeft gekregen van 1 jaar gevangenisstraf met aftrek. 

Insluiper ontsnapt
Dinsdagmiddag 21 juni rond half zes belde de dienstbode van mr. L. van den Berg, wonende aan de Rijksweg, de politie met de mededeling dat een vreemde man de villa was binnengedrongen. Onmiddellijk stapte de inspecteur van politie met twee agenten in de dienstauto en reden ze in volle vaart naar de genoemde villa. Helaas was de insluiper al verdwenen. Wel deden ze een uitgebreid onderzoek. Uit de verklaringen van de dienstbode bleek, dat de man eerst had aangebeld. Mogelijk wilde hij iets te koop aanbieden. De dienstbode was op de 1e etage aan het werk en liet de man even wachten. Die dacht op zijn beurt dat er niemand thuis was en stapte door een openstaand raam de villa binnen. Toen de dienstbode beneden kwam en de vreemde man zag, begon ze tegen de man te schreeuwen en te roepen waarop deze snel de benen nam. Uit een portemonnee die in een keukenlade lag werd f. 3,90 vermist.

Molenweg, Laren

Inbraak
Dinsdagavond 5 juli werd rond 11 uur ingebroken bij de familie Van R. aan de Molenweg. Het hele huis werd doorzocht. Enkele gouden en zilveren sieraden werden vermist. De politie stelde een onderzoek in. Zij heeft tot heden geen spoor van de dader kunnen ontdekken.

Fiets gestolen
De heer B. deed aangifte bij de politie dat zijn fiets uit zijn garage is ontvreemd. Ook hier deed de politie onderzoek naar de verdwijning. 

Auto en fietsen gestolen
Tijdens de kermis op donderdagavond 7 juli deed de heer J.W. de B. uit Amsterdam aangifte bij de politie omdat zijn auto was gestolen. Hij had de auto geparkeerd op de Klaaskampen. Diezelfde avond had de heer J.C.v.d.P. uit Hilversum zijn fiets even tegen een viskraam gestald met de bedoeling even een harinkje te gaan eten. Na de haringconsumptie wilde hij weer op zijn fiets stappen. Die was helaas verdwenen. En ook de fiets van de heer B. verdween uit de stalling bij zijn woning. De politie deed onderzoek maar er werd ook een politiebericht verspreid via de radio. Door dit radio-politiebericht kwam de auto van de heer De B. uit Amsterdam boven water. Die werd gevonden aan het strand van Muiderberg, echter zonder bestuurder.

Jacht op belastingplaatjes
Verscheidene fietsen zijn in de eerste dagen van augustus beroofd van hun belastingplaatjes. Zo werden er tien tegelijk gestolen in de schuur van de heer D. aan het Zevenend. Daar hadden kampeerders hun fietsen gestald. De dieven hebben waarschijnlijk in het donker ‘gewerkt’ want zij hebben ook vier oude plaatjes gestolen (ieder jaar werd een nieuw plaatje uitgegeven). Ook van twee fietsen die gestald waren in een schuur van de villa “De Bijenstand” werden de belastingplaatjes ontvreemd. In beide zaken deed de politie onderzoek.

Crisiscomité 
De burgemeester van Laren vertelde op 9 augustus in een ingezonden stuk in de Laarder Courant De Bel het volgende: “Het is niet te verwachten dat in de naaste toekomst de economische omstandigheden zich zóódanig zullen wijzigen dat van een voorbijgaan van de huidige crisis kan gesproken worden. Het is, integendeel, te vreezen dat vooral in de komenden winter de moeilijkheden voor zeer velen bijzonder groot zullen worden. Het Crisiscomité stelt zich ten doel, deze moeilijkheden zooveel mogelijk te verminderen en te helpen dragen”.

Rijwiellamp gestolen
De heer H.V. uit Hilversum heeft bij de politie aangifte gedaan omdat zijn elektrische lamp van zijn fiets werd gestolen. Hij had op 8 augustus zijn fiets even tegen een winkelpui gezet om een boodschap te doen. Toen hij weer op zijn fiets wilde stappen zag hij dat de fietslamp was verdwenen.

Kermisklanten
Dat kermisklanten soms moeilijke mensen kunnen zijn ondervond het Comité van het St. Vitus Concours. Dagelijks waren er wel handtastelijkheden tussen kermisklanten en exploitanten van een de kermis. Dat de heren het onderling ook niet steeds eens zijn, bleek woensdag 10 augustus toen de eigenaar van de circustent onenigheid kreeg met zijn knecht. Hij sloeg zijn medewerker met een ijzeren staaf op het hoofd. De man zakte in elkaar en de politie werd meteen gewaarschuwd. Die nam de beide heren mee naar het bureau. De circus exploitant kreeg een proces verbaal en zijn knecht werd verbonden.

Laarder Eng

Jonge haantjes en bonen gestolen
De heer K. had in de Laarder Eng een omrasterd stukje tuin waar hij ook een ren met haantjes had. Toen hij maandag 22 augustus weer naar zijn volkstuintje ging stond de ren open en waren de haantjes verdwenen. De politie deed onderzoek. Op hetzelfde complex had de heer B. een tuin. Van hem werd ongeveer 20 pond pronkbonen gestolen. Misschien wel dezelfde dader die snijbonen met kip wilde eten. Ook hier deed de politie onderzoek naar de dader(s).

Ontvreemd
Toen de heer L. dinsdagavond 30 augustus met zijn auto wilde wegrijden, mistte hij een schijnwerper (koplamp) en zijn radiatordop. Hij deed aangifte bij de politie.

Inbraak in de ‘Berghoeve
Toen de bewoners van de villa ‘Berghoeve’ aan de Steenbergen zaterdag 17 september de villa binnen kwamen, bleek dat er tijdens hun afwezigheid ongenode gasten zich toegang hadden verschaft door een ruitje in te drukken. Het hele interieur werd doorzocht en overhoop gehaald. Wat er vermist werd was op dat moment nog niet duidelijk. De politie werd ingeschakeld en die stelde een onderzoek naar de daders in. 

Nog een inbraak
Op woensdag 19 oktober heeft een ongenode gast zich toegang verschaft tot de villa van mevrouw G.B. aan de Vredelaan. Ook hier was het weer het de gewone weg het gevolg; ruitje inslaan en de spanjolet omdraaien, het raam openen en naar binnen stappen. Met slechts 2 kwartjes (50 centen) heeft de inbreker het huis weer verlaten. De kasten liet hij ongemoeid. Mogelijk was hier een amateur-inbreker aan het werk geweest. De politie hoopte dit nader te kunnen vaststellen.

Nog meer inbraken
Tijdens haar afwezigheid werd in de nacht van dinsdag 18 op woensdag 19 oktober ingebroken in de villa van mevrouw F. aan de Naarderstraat. Het hele huis werd van beneden tot boven onderzocht en overhoop gehaald. Laden van kasten werden over de grond verspreid. Mevrouw F. had tijdens haar afwezigheid geen kostbaarheden achtergelaten. Wel werd er buit gemaakt en wel 40 flessen wijn die in een leren koffer zijn meegenomen. In diezelfde nacht werd bij de heer W. aan de Westerheide de garagedeur geforceerd waardoor de inbreker(s) een motorjas, een pet en handschoenen hebben gestolen. 
Op klaarlichte dag werd woensdag 19 oktober ingebroken bij mevrouw G.B. aan de Vredelaan. Daar kwam de inbreker binnen door een ruitje in te drukken en een spanjolet om te draaien. Met een buit van twee kwartjes (50 cent) is de inbreker weer vertrokken. Er werden geen kasten open gebroken. De politie vermoedde dat het een amateur-inbreker is geweest. In alle gevallen stelde de politie een onderzoek in.

Inbrekers gepakt
De politie arresteerde op 4 november een vijftal jeugdige inbrekers die verschillende inbraken in Laren op hun geweten hadden. De spullen die zij hadden gestolen, werden door een lunchroomhouder in Hilversum opgekocht. Ook deze heler werd in hechtenis genomen. Alle verdachten hebben bekend. Zij zullen worden voorgeleid voor de Officier van Justitie in Amsterdam. 

Fietsen gestolen
In 1932 waren de fietsendieven weer heel actief. Er werden maar liefst negen fietsen buitgemaakt.