B055: Beeldkwaliteitsplan gemeente Laren

B055: Beeldkwaliteitsplan gemeente Laren

In het beeldkwaliteitsplan heeft de gemeenteraad esthetische kwaliteitscriteria vastgelegd voor in
beginsel alle plannen die het uiterlijk van het dorp aangaan. Niet alleen gebouwen
maar ook dorpsgezichten De uitgave bevat een ruimtelijke geschiedenis van het dorp Laren
tot medio 20e eeuw. Het beeldkwaliteitsplan is het mede resultaat van de inspraak van begin j
aren negentig, waarvan de resultaten zijn vastgelegd in het boekje ‘Laren, Behoud en
Verandering’
(zie: B040).

Uitgave gemeente Laren januari 1999

Artikelnummer: B055