B040: Laren, Behoud en Verandering

B040: Laren, Behoud en Verandering

Een nota Beeldkwaliteitsplan, geschreven in opdracht van de gemeente Laren. Nota bevat beschrijving van vier deelgebieden van Laren: het gebied rond de brinken, de schil grenzend aan het centrum, de villagebieden en de gesloten bebouwing. Bijlagen: de vragen van het publieksonderzoek (workshops met stellingen) door NPI, onderwerpen o.m. verdichting, bebouwing, open gebieden, Laren als winkeldorp/wandeldorp.

uitgave Noordhollands Participatie Instituut NPI), Haarlem 1993

Artikelnummer: B040