Bij de 100ste uitgave: Stichting 0mgevingseducatie

Bij de 100ste uitgave: Stichting 0mgevingseducatie

De afgelopen jaren heb ik regelmatig een werkbezoek gebracht aan de Lindenhoeve, het Historisch Centrum. Eerst altijd even boven kijken naar nieuwe elementen in de fraaie historische tentoonstelling en dan de kelder in waar medewerkers van de Historische Kring mij helpen aan foto’s, kranten, boeken, verhalen. Vaker zit ik daar langer dan gepland, want de mensen weten zo veel leuke en bruikbare informatie te geven voor het educatieve werk van de Stichting Omgevingseducatie.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 100 [2007-2]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Alice Geijsel, Stichting 0mgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek

Ik zocht foto’s en verhalen over ‘t Bluk in verband met een educatieve fietstocht over de Westerheide. ‘Bluk betekent niets anders dan Blok’ zei een kenner, ‘een houtblok waar vroeger de bosarbeiders rondom heen zaten om hun boterham te eten of het werk te bespreken’.

De verklaring van de straatnamen Schietspoel, Schering, Weversweg, Inslag, Engweg, Drift en natuurlijk het verhaal van De Lindenhoeve zelf: allemaal boeiende cultuurhistorische informatie die het educatieve werk tot leven brengen. 

Ook werkt de Historische Kring Laren altijd mee aan rondwandelingen door het dorp. Fantastisch, maar we kunnen niet teveel en te vaak een beroep doen op de leden. Ik zou er daarom ook voor willen pleiten dat verhalen worden opgenomen, de Historische Kring en de Stichting Omgevingseducatie plaatst die verhalen op ieders website, zodat ze te downloaden zijn en de geschiedenis nooit meer verloren gaat. 

De 5 basisscholen in Laren hebben in februari 2007 gezamenlijk met ondersteuning van de Stichting Omgevingseducatie en met medewerking van de gemeente Laren, het Singer Museum, het Geologische Museum en de Historische Kring een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie, regeling Cultuur en School. Met z’n allen hopen we dat deze aanvraag gehonoreerd zal worden. Direct gaan we dan aan de slag met de ontwikkeling van ‘Larense erfgoed leerlijn’ voor de basisscholen. De Historische Kring en De Lindenhoeve spelen daarin een zeer belangrijke rol. Het huisorgaan van de kring, het Kwartaalbericht, is dan het medium om die ontwikkelingen te volgen.