De Biezem

De Biezem

Het vorige (extra) kwartaalbericht van de Historische Kring, dat alleen huis aan huis in de gemeenten Laren, Blaricum en Eemnes is verspreid, was geheel gewijd aan het zwembad De Biezem in historisch perspectief. 

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 100 [2007-2]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Elbert Roest

Het aardige van zo’n nummer is dat het veel herinneringen oproept en hier en daar mensen in de pen klimmen om hun eigen herinneringen aan de bestaande kennis toe te voegen. Zo kreeg ik een briefje van een inwoonster die mij er op wees dat de kroniek een essentiële omissie bevat. Zij miste dat in geen van de bijdragen wordt genoemd welk raadslid destijds als eerste aan de orde stelde dat Laren toe was aan een nieuw zwembad met binnenbad. Het lijkt mij terecht dat die omissie wordt rechtgezet. 

Het waren de dames Korft en Biesbroeck-Majoor die de zaak agendeerden en zij kregen onmiddellijk ruime bijval in de gemeenteraad, waarbij mevrouw Biesbroeck (KVP) ook nog eens haar opvatting ter tafel bracht dat ‘wilde men kunnen voldoen aan de eisen tot zekerheid voor instructie aan kinderen’ aan het gewenste zwembad een overdekt instructiebad moest worden toegevoegd. 

In zijn openingstoespraak van De Biezem refereert burgemeester Elzen aan de actie van mevrouw Biesbroeck. Wat hij, wellicht uit collegiale overwegingen, niet opnam was dat zijn voorganger Naud van der Ven het idee onmiddellijk resoluut afwees. Volgens de overlevering zou hij gezegd hebben: ‘Ik vind dat niet nodig; trouwens -daarbij wijzend op zijn omvang- ik blijf zo ook wel drijven’. Misschien dat Van der Ven vanuit zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid terugschrok voor de kosten die bouw en onderhoud van een zwembad met zich meebrengt. De verdere afloop kent iedereen. Het zwembad, buiten én binnen, kwam er. Een aantal schoolkinderen nam de eerste duik en de oudste dochter van mevrouw Biesbroeck mocht -als hommage aan het initiatief van haar moeder- een zelfgemaakt gedichtje voordragen.

Op dat moment was natuurlijk ook de naam van het zwembad bekend. Samen met de heren Gabriël Smit en Pieter Leffelaar vormde mevrouw Biesbroeck de jury voor het kiezen van een nieuwe naam. Uit de 368 inzendingen kwam De Biezem als winnende naam tevoorschijn, verwijzend naar het waterloopje dat eertijds van de Coeswaerde in de richting van de Gooier Gracht stroomde. Nadat hij de naam bekend had gemaakt beëindigde Elzen zijn speech met de onvergetelijke woorden: ‘Dames en heren, dan is het moment nu daar, lieve kinderen, zwemmen maar…’