Beste redactie,

Beste redactie,

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 114 [2010-4]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Ik las het blad nu pas, via de rondzendmap van bestuur Historische Kring Eemnes. Mogelijk hebben al meer lezers gereageerd over het jaartal 1953 op blz 23 (uitgave 113), waar staat: “In 1953 verbetering van de kruising door bouw van een viaduct met verkeerslichten”. Ik denk dat het veel later was. Midden jaren zestig verkeerslichten en pas veel later het viaduct. Ik kwam pas in 1963 in Hilversum wonen en fietste in 1964/1965 herhaaldelijk over het kruispunt. Dacht aanvankelijk nog zonder verkeerslicht, maar wel een brede middenberm, waar ook een auto kon wachten voor het tweede deel van de oversteek.

Rom van der Schaaf, Eemnes