Bas gaat, Mariëlle komt

Bas gaat, Mariëlle komt

Als Historische Kring kijken wij meestal achterom, terwijl we in het hier en nu leven en de toekomst voor ons ligt. In dit nieuwe jaar neemt de voorzitter afscheid en verwelkomen wij een nieuwe voorzitter.

Column van twee voorzitters: Bas Holshuijsen & Mariëlle Bax

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 163 [2023-1]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 9,50 per stuk in de Lindenhoeve en bij Bruna te koop, zolang de voorraad strekt.

Gelukkig konden wij dit jaar weer veilig met onze vrijwilligers bijeenkomen en samen het glas heffen. Een gezellige traditie, met glühwein en hapjes, in de vorm van een Nieuwjaarsborrel. Dorpse kneuterigheid waar ik van houd. Toch voel ik de behoefte om kort terug te blikken, omdat dit het laatste voorwoord is dat als trotse voorzitter van de HKL schrijf.

De afgelopen jaren ben ik vaak verrast door wat wij met elkaar voor elkaar krijgen om de geschiedenis van Laren onder de aandacht te brengen. Ik vermoed dat wij de enige Historische Kring zijn met zo’n fraai glossy magazine. Dat maken wij helemaal zelf, met de financiële hulp van lokale sponsoren en onze donateurs. Ook de bezorging doet de HKL zelf, dankzij vrijwilligers. Die gemeenschapszin waardoor dat tot stand is gekomen vind ik mooi en bijzonder.

Dat ik trots ben op de HKL, op u en ons, heb ik nooit onder stoelen of banken gestoken. Integendeel. Toch wilde ik het voorzitterschap overgedragen. Besturen is niet alleen vooruitzien, maar ook op tijd afscheid nemen en ruimte maken voor een nieuw elan. Een zoektocht naar een opvolger was niet nodig, omdat de nieuwe voorzitter in eigen gelederen werd gevonden in de persoon van Mariëlle Bax. Mariëlle heeft als archivaris en bestuurslid de HKL al goed leren kennen. Bovendien heeft zij veel contacten gelegd in het dorp, die bijdragen aan de doelstellingen van de HKL. Dat kunt u bijvoorbeeld terugzien in het Brinkhuis, waar historische voorwerpen worden tentoongesteld. Daarnaast is Mariëlle ook namens de HKL betrokken bij Stichting KKIDS. Met veel vertrouwen heb ik de voorzittershamer aan Mariëlle overgedragen; hierbij draag ik ook de pen aan haar over. Voordat ik dat doe, wil ik u bedanken. Want wat heb ik genoten van het voorzitterschap en de vele leuke contacten. Ik hoop van harte dat Mariëlle net zo veel plezier aan het voorzitterschap gaat beleven. υ

Bas Holshuijsen


Een nieuw jaar, een nieuw begin en veel goede en leuke voornemens voor de HKL. En goed nieuws: we hebben als bestuur twee personen bereid gevonden om ons bestuur te versterken en dat zijn Hans Schaapherder en Juan van Eck. Hans is al jaren actief binnen de Kring en Juan is, net zoals ik, ruim vier jaar geleden begonnen in het archief. Samen blijven we de historie van Laren uitdragen aan onze bewoners van dit mooie dorp. 

Een goede start van dit jaar is dan ook de uitgave van het Jumbo/HKL-boek ‘Laren, een plaatje van een dorp’, een boek dat een bijzondere impressie geeft van ons dorp. Het boek is gratis te verkrijgen bij de Jumbo supermarkt. De stickerfoto’s worden verstrekt bij het doen van boodschappen in de winkel.

Naast het boek, gaan we weer hard aan de slag met het organiseren van lezingen, tentoonstellingen, het meer toegankelijk maken van de expositieruimte en andere ludieke activiteiten. Niet alleen voor u als trouwe leden, maar ook om nieuwe leden aan ons te binden. Want het blijft ons streven om de geschiedenis van Laren over te dragen aan de bewoners van het dorp. Want Laren was en blijft een bijzonder dorp met een rijke cultuur en geschiedenis.

Ik draag de HKL een warm hart toe en ga mijn best doen dat we onze historie verder blijven delen met u, maar ook met de nieuwe bewoners van ons dorp!! υ

Mariëlle Bax