Afscheid van bestuurslid Yvonne Majoor

Afscheid van bestuurslid Yvonne Majoor

Op donderdag 3 mei j.l. nam het bestuur van de HKL op passende wijze afscheid van het bestuurslid Yvonne Majoor.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 120 [2012-2]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Antoinetty van den Brink

Zij is de afgelopen zes jaar een zeer gewaardeerd bestuurslid geweest, die over een grote kennis én geheugen voor cijfers en feiten beschikt. Tien jaar geleden begon ze in het archief. Daar zijn heel wat bidprentjes en geboortekaartjes door haar handen gegaan. Los van het feit dat deze allemaal door haar zijn gedigitaliseerd, werden ook de gegevens ervan gebruikt om de site www.larensevoorouders.nl van nieuwe details te voorzien. De zeer veelvuldig bezochte site over ‘onze’ voorouders is dan ook een ding waar zij met recht zeer trots op kan zijn. En, zoals dat gaat, van het een komt het ander en leverde zij ook op verzoek vaak materiaal aan regionale en provinciale verenigingen en, uiteraard ook aan particulieren die haar via de website konden vinden. Na een aantal jaren heeft men haar gevraagd de commissie Archief en Genealogie in het bestuur te vertegenwoordigen.

Yvonne heeft al die jaren geschipperd met keuzes. Haar energie laat het vaak afweten door haar ziek-zijn. Ondanks dat heeft zij geen enkele maal -ik spreek dan over de periode van januari 2009 tot nu- een bestuursvergadering gemist! Dapper en op haar laatste reserves bleef zij tot het einde van de vergadering haar zinvolle inbreng geven. Het bestuur begrijpt de keuze van Yvonne, maar betreuren het zeer. Haar belofte om altijd onze vragen te willen beantwoorden, maakt veel goed. Nog niet eerder nam het bestuur met een etentje afscheid van een bestuurslid. Deze keer echter gingen wij met Yvonne naar een historische plek, Hamdorff eten en drinken. Het was een mooie avond waar zij enorm genoot en uiteraard met een passend cadeau als dank huiswaarts keerde. Het bestuur wenst Yvonne nog vele mooie dingen toe maar vooral nog vele jaren waarin haar energie het niet teveel laat afweten want, ze blijft graag nog een poos in het archief meewerken op de woensdagmiddag en ook de genealogie blijft haar aandacht en belangstelling hebben! Yvonne, we zullen je node missen!