Afscheid Jos Joosen en Bert Wolda

Afscheid Jos Joosen en Bert Wolda

Zoals eerder werd vermeld (Kwartaal­bericht 165) is Nico Willard onze nieuwe penningmeester geworden, als opvolger van Jos Joosen. Inmiddels heeft Jos ook besloten per 31 december 2023 te stoppen als bestuurslid. In zijn kielzog heeft Bert Wolda zijn werk als administrateur van de leden-donateurs neergelegd. Hij werd opgevolgd door Eric Snelders, die tevens redactielid en advertentieacquisiteur is. Jos blijft nog wel verbonden aan de HKL en wel als gastheer op de zaterdagmiddagen.


Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 167 [2024-1]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 9,50 per stuk in de Lindenhoeve en bij Bruna en de Larense boekhandel te koop, zolang de voorraad strekt.

Jos werd eind 2008 gevraagd als penningmeester. Hij was opvolger van Gerard Schouten. Samen met Jos trad Bert Wolda aan voor de ledenadministratie. Jos was niet alleen penningmeester, maar ook allerlei hand- en spandienstenwerk ging hij niet uit de weg. Zo schreef Jos de nieuwe, door Bert Wolda ingeschreven leden aan en voorzag ze van het eerste pakketje Kwartaalberichten. Verder viel hij in waar dat nuttig of nodig was. Denk daarbij aan tijdelijke overname van taken van anderen, zoals bijvoorbeeld het regelen van de distributie van de Kwartaalberichten aan de wijklopers of het vertegenwoordigen van het bestuur als anderen niet kunnen. In Kwartaalbericht 158 stond Jos als vrijwilliger ‘in het zonnetje’ en daarin voegde hij nog aan het rijtje werkzaamheden toe: “Ik schrijf helaas ook af en toe een ‘In Memoriam’ in het Kwartaalbericht. Ja, dat krijg je als je lang meeloopt en veel mensen kent.” Jos vond heel duidelijk: “Vrijwilligerswerk is wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend.” 

Bert is een bescheiden man die zelf niet als vrijwilliger in het zonnetje gezet wilde worden. Maar ook zijn werk was natuurlijk van grote waarde voor de HKL, want zonder leden heeft de HKL geen bestaansrecht. Jos zegt 15 jaar plezierig met hem te hebben samengewerkt. “Bert had de discipline en de punctualiteit van de levensverzekeraar bij wie hij jarenlang gewerkt heeft. Hij staat niet graag in de schijnwerpers. Dat maakt hem niet gelukkig. Hij heeft wel de juiste kenmerken en instelling voor de functie van ledenadministrateur: discreet (vertrouwelijk werk), secuur (gegevens moeten kloppen), uitstekend gevoel voor cijfers en kostenbewust (hij bracht de herinneringsbrieven voor leden die hun jaarlijkse financiële bijdrage vergaten te betalen rond in de BEL-dorpen). We hebben heel wat werkbesprekingen gehad. Daaruit ken ik zijn gevoel voor humor. Dat verwacht ik ook van een Amsterdammer. Bert hield van een duidelijke taakverdeling. Ik ken hem in al die tijd als toegewijd en loyaal”, aldus Jos.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de HKL op 6 januari 2024 werd Jos erelid gemaakt en kreeg hij het bijbehorende ‘schaap-met-de-vijf-poten’. Bert, die wegens ziekte helaas zelf niet aanwezig kon zijn, ontving de erepenning van de HKL.