Wie zijn verleden kent, kent zichzelf

Wie zijn verleden kent, kent zichzelf

De honderdste editie van het Kwartaaltijdschrift van de Historische Kring Laren geeft mij als wethouder van Ruimtelijke Ordening en Cultuur de gelegenheid – naast een hartelijke felicitatie aan de redactie – even de tijd om stil te staan bij dit feestelijke feit. Een moment tot reflectie. Reflectie op wie we zijn als dorp Laren. In het besef dat verhalen over onze geschiedenis van essentieel belang zijn voor de toekomst van ons mooie charmante dorp. Want wie zijn geschiedenis niet kent of vergeet; ontkent zijn identiteit. Van de week kreeg ik het eerste sociaal rapport 2006 van de provincie Noord-Holland in mijn handen gedrukt. 

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 100 [2007-2]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Leo Janssen

Met nog meer gegevens over wie we zijn als dorp. Het geeft een aantal opmerkelijke en grappige geheimen over Laren prijs. Zo heeft ons dorp relatief de ‘oudste’ bevolking. Tegen de 50 % is ouder dan 65 jaar. En Laren krimpt. Het inwonertal neemt tot 2030 met meer dan tien procent af. Maar ‘ieder nadeel heeft zijn voordeel’. Laren heeft relatief weinig criminaliteit. Wel weer de meeste verkeersdelicten. Ook hebben wij een hoge mutatiegraad. Met 17% in- en uitstromers staan we na Vlieland op de tweede plaats van ons land. Die gegevens zeggen iets over het verloop van onze bevolking en daarmee iets over onze leefbaarheid en identiteit. Ook iets over de aantrekkelijkheid van wie we zijn als dorp Laren.’ Indien er ergens een groot verloop in de bevolking is’ ,zo schrijven de samenstellers,’ is de kans op het ontstaan van sociale verbanden lager, en heeft dit gevolgen voor de vitaliteit’. De cijfers tonen aan dat het ‘oude’ Laren met zijn sterke sociale cohesie van weleer, verdampt. Daarom is het belangrijk dat de ‘geheimen’ die nog onder onze bevolking leven, worden ontdekt en opnieuw verteld om onze identiteit en vitaliteit voor de toekomst te bewaren. Cultuur is dus nooit af en geschiedenis nooit statisch. Wie zijn verleden kent, kent zichzelf. Om de identiteit en de sociale cohesie in onze cultuur te omarmen en versterken, moet je weten wat die inhoudt. 

De Historische Kring Laren helpt ons die feiten en verworvenheden meer over het voetlicht te brengen. Zij is de noodzakelijke vitaminestoot voor onze toekomst. De plaatselijke politiek heeft de maatschappelijke verantwoordelijkheid daarbij een even noodzakelijk voedingssupplement te zijn. Ik dank de redactie de gelegenheid te hebben gekregen om bij dit honderdste nummer hier even bij stil te mogen staan.