Weduwe van MCC’er Chris Puyk schenkt archief

Weduwe van MCC’er Chris Puyk schenkt archief

Dien Puyk, weduwe van oud-MCC’er Chris Puyk, heeft besloten om haar MCC archief aan de Historische Kring Laren te schenken. Dien en Chris hebben samen -jarenlang- krantenknipsels, brieven en foto’s over de gebeurtenissen rondom hun club MCC verzameld en in een reuze album geplakt. Daarnaast een map met een enorme hoeveelheid correspondentie en een groot deel van de boekjes ‘De Bazuin’.

De familie Puyk bewaarde en bewaakte dit waardevolle materiaal en hebben nu besloten om het aan de HKL te schenken, opdat het in het archief kan worden opgenomen en bewaard en -uiteraard- gebruikt kan worden voor het verder optekenen van de historie van de wereldberoemde club MCC uit Laren. En ongetwijfeld zal het materiaal ook worden gebruikt bij toekomstige tentoonstellingen of evenementen over het verenigingsleven in Laren.

We bedanken Dien, en dochter Astrid, voor deze waardevolle schenking. We zullen deze koesteren!

Eric Snelders