Voorwoord

Voorwoord

De opening van het Historisch Centrum De Lindenhoeve is een feit. De officiële opening was een groot succes en het bestuur mocht zich verheugen in een overweldigende belangstelling. De kersverse burgemeester van Laren, de heer E.J. Roest opende de vaste presentatie door een druk op de knop van een computer. Op deze in een model van de stoomtram geplaatste computer is de tocht van de tram van Amsterdam via Laren naar Hilversum te zien. Daarvoor plantte de burgemeester een nieuwe fruitboom in de tuin van de boerderij. De oude boom was gesneuveld tijdens een fikse storm.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 80 [2002-2]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Door Karel Loeff, voorzitter

Bouwcoördinator Nic Vos hield een gloedvolle speech in het Larens dialect, waarna raadslid Ernst Wortel een bijzondere en onverwachte verrassing presenteerde. Wortel haalde een van de oudste documenten van Laren uit het Streekarchief: een uit 1568 stammende Schaarbrief van de Erfgooiers. Tevens bood hij een professionele afdruk aan voor het archief van het Historisch Centrum.

De Lindenhoeve wordt vanaf de opening elke zaterdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur bemand en is dan gratis toegankelijk. Tot op heden is er elke keer een redelijk aantal bezoekers, zodat we niet ontevreden zijn. Het bestuur is bezig met het maken van een folder, die voor nog meer belangstelling moet zorgen. Daarnaast wordt met docenten van College de Brink gewerkt aan een leskoffer.

Op 14 september organiseert de Historische Kring Laren wederom de tweejaarlijkse Open Monumentendag. Meer informatie over dit evenement vindt u te zijner tijd in de krant en in het Kwartaalbericht. Tenslotte zal de tweede kringavond van dit jaar worden verzorgd door Anton Kos, die als promovendus ons alles kan vertellen over de het wat, hoe en waarom van schaarbrieven.

Opening door burgemeester E.J. Roest
Klepperman van Elleven
Planten van fruitboom
Burgemeester E.J. Roest ontvangt een CD van Nic Vos
Kopie schaarbrief voor de Historische Kring Laren
De originele schaarbrief uit 1568 is in het bezit van de Stichting Stad en Lande van Gooiland en wordt bewaard in het Stadsarchief te Naarden.