Vier vragen

Vier vragen

Mr. C.W.M. (Kees) van Ballegooijen uit Amsterdam stuurde ons een mailtje met vier vragen. Wie antwoorden weet, wordt verzocht die te melden aan de redactie.
E-mailadres: info@historischekringlaren.nl. Postadres: Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat 29, 1251 KE Laren. De 4 vragen zijn:

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 166 [2023-4]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 9,50 per stuk in de Lindenhoeve en bij Bruna te koop, zolang de voorraad strekt.

1. Atelier Leemkuil

Ik ben geboren op 12 januari 1947 op de Leemkuil 3, in Laren, maar niet in de grote villa op dat adres. Er stond op dat adres destijds ook een atelier van een beeldhouwer of beeldhouwster. Gedwongen door de woningnood na de oorlog accepteerden mijn ouders (in 1945) het leegstaande atelier als hun tijdelijke woonplaats. Ze zijn op 5 september 1945 getrouwd en dit was hun eerste gezamenlijke woonplaats. Mijn handige vader heeft het atelier opgeknapt en verbouwd tot een ‘woonhuisje’. Mijn ouders hebben de kunstenaar echter nooit ontmoet en zij konden zich zelfs niet zijn of haar naam herinneren. Mijn eerste vraag is: wie was de Larense kunstenaar die het atelier Leemkuil 3 vóór mijn geboorte heeft gebruikt?

2. Leemzeulder

Mijn moeder, Gerda Eijlers, was vóór en gedurende de oorlog kinderjuffrouw bij drie rijke gezinnen, vermoedelijk achtereenvolgens: Van Leer, Mendelson de Leon en Schols. Zij woonden in Laren of Blaricum. Mijn moeder reisde aanvankelijk dagelijks op en neer met de tram vanuit haar woonplaats Hilversum (aan de Neuweg 52). Soms reed de tram niet, met name in oorlogstijd, en dan mocht ze blijven slapen, zoals bij het gezin dat woonde op de Leemzeulder 4. Mijn tweede vraag is: wie woonde in de oorlogstijd op de Leemzeulder 4, een huis dat vlak voor de oorlog was gebouwd.

3. Mendelson de Leon

Mijn moeder vertelde ons dat het gezin Mendelson de Leon plotseling in de oorlog is gevlucht, omdat ze Joods waren. Zij dacht toen eenvoudigweg dat arme Joden met de trein naar werkkampen werden vervoerd en dat rijke Joden met eigen auto via Frankrijk vluchtten naar Zwitserland of Portugal. Voor haar was er bij dit gezin na de vlucht geen werk meer, maar ze kon bij een ander gezin komen werken. Op mijn vraag wat er uiteindelijk gebeurd is met het Larense (of Blaricumse?) gezin Mendelson de Leon ging ze nooit in. Ze leek bewust te willen zwijgen. Mijn derde vraag is: wat is er gebeurd met dit Joodse gezin in de oorlog?

4. Koffiehuis

Mijn vader, Wim van Ballegooijen, woonde in de oorlogstijd ook in Hilversum, in de Neptunusstraat 55. Vermoedelijk nam hij dezelfde tram vanuit Hilversum om in Laren (tegenover de begraafplaats?) te kunnen overstappen en verder te reizen met de bus naar zijn werkgever in Weesp, de haardenfabriek Becht en Dysering. Toen de tram in 1942 of 1943 op een namiddag niet kwam opdagen in Laren, nodigde mijn vader Wim de ook wachtende medereizigster Gerda Eijlers uit om wat te gaan drinken in een aangelegen restaurant. Mijn moeder grapte vaak: “hij nodigde me uit voor de koffie, maar ik kreeg slechts karnemelk met limonade.” Zo werd het toch nog heel gezellig, want ze kregen een relatie, zijn op Hemelvaartsdag 18 mei 1944 verloofd en op 5 september 1945 getrouwd. Mijn vierde vraag is: hoe heette het restaurant (of koffiehuis?) in Laren, waar de tram uit Hilversum in de oorlog placht te stoppen?