Vaandel van Accordeonvereniging Aurora

Vaandel van Accordeonvereniging Aurora

Op 6 maart ontving de Historische Kring, uit handen van bestuurslid Carla van de Kamp, het vaandel van de Larense accordeonvereniging Aurora. Sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw werd er door de leden met dit vaandel (geweven in de Larense tapijtfabriek van Van de Brink & Campman) in de jaarlijkse Sint Jansprocessie meegelopen.


Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 168 [2024-2]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 9,50 per stuk in de Lindenhoeve en bij Bruna en de Larense boekhandel te koop, zolang de voorraad strekt.

Bestuurslid Carla van de Kamp schrijft: Door het teruglopend ledenaantal en het vertrek van de dirigent hebben de acht overgebleven leden begin dit jaar besloten om zich voortaan aan te sluiten bij Accordeonvereniging Vivace te Almere. Samen met de eveneens overgestapte Amsterdamse Accordeonvereniging Deku gaan zij verder als het Almeerse Combinatie­orkest Vivace/Aurora/Deku.

De accordeonvereniging werd op 6 februari 1946 door Joop Puijk en Henk Vos in café ‘De Bijenkorf’ opgericht. Begonnen met 5 leden o.l.v. dirigent Gijs van de Hulst groeide het orkest binnen enkele jaren uit naar 21 leden. Aurora is opgericht als een Rooms-Katholieke vereniging. Aurora heeft in de loop der jaren op meerdere locaties gerepeteerd: Café De Bijenkorf, het K.J.C.-gebouw (in 1964 afgebrand) beide te Laren, De Blaer­­com in Blaricum, het Parcifalgebouw (in 2011 afgebroken) en de laatste jaren Muziekcentrum Schering en Inslag te Laren.

Jaarlijks werd een concert gegeven. Regelmatig verzorgde zij optredens in verpleeg- en verzorgingshuizen in de regio. Ook aan het welzijn van de leden werd gedacht in de vorm van gezellige uitstapjes. Dirigenten waren achtereenvolgens Gijs v/d Hulst, Kees v/d Meer, Jan Peerik, Henk Vos, Loek v/d Berg, Fred Bongaards, Henk Pierlôt, Rob Kater en Cees Bus.

Meerdere keren heeft Aurora meegedaan aan concoursen in heel Nederland. Het nationale muziekconcours op 10 mei 1964 in Hoensbroek (L), georganiseerd door de mandolinevereniging ‘Crescendo’ aldaar, spande de kroon. Aurora behaalde met 357,5 punten de eerste prijs en werd daardoor gepromoveerd naar de eerste klasse. Door deze fraaie prestatie kwam de vereniging in het bezit van de wisselprijs, bestaande uit een gouden medaille, beschikbaar gesteld door Z.H. Paus Paulus VI, alsmede een medaille van H.M. Koningin Juliana.

Op 22 mei 2022 is op grootse wijze het 75-jarig bestaan gevierd in Muziekcentrum Schering en Inslag o.l.v. Cees Bus. Na 78 jaar is ‘het doek’ nu spreekwoordelijk gevallen.