Themadag 5000 jaar begraven in het Gooi: van grafheuvels tot kerkhoven

Themadag 5000 jaar begraven in het Gooi: van grafheuvels tot kerkhoven

Vanzelfsprekend: stichting Terebinth houdt zich bezig met behoud en beheer van historische begraafplaatsen. Maar er is veel meer dat onderdeel is van onze funeraire cultuur, zoals hunebedden, grafheuvels, urnenbekers, etc. Onze themadag in Laren (N-H) geeft een overzicht van wat er in de loop van de geschiedenis in de streek van Vecht en Eem aan de orde was: grafheuvels, crematie, begraven op katholieke kerkhoven en op algemene begraafplaatsen. Kortom: van prehistorie tot begraven in de twintigste eeuw. Wie wil weten hoe het met de begraaf- en rouwcultuur in deze streken was gesteld, is van harte welkom op onze themadag op 14 mei! 

zaterdag 14 mei te Laren (N-H) 

Programma 

Vanaf 10.00 uur Ontvangst met koffie/thee 

Geologisch Museum Hofland, Hilversumseweg 51, 1251 EW Laren 

10.30-10.35 uur Welkom door Bert Lever, voorzitter Terebinth 

10.35-11.20 uur Presentatie door Sander Koopman, Het geheim van de grafheuvels 

Bij deze lezing verdiepen we ons in het fenomeen grafheuvels en in het bijzonder de grafheuvels in het Gooi. In deze regio liggen minimaal zestig grafheuvels. Hoe zijn deze heuvels ontstaan, hoe oud zijn ze en wat is er allemaal in gevonden? En: wat weten we eigenlijk van begraven in de prehistorie? 

Spreker en excursieleider drs. Sander Koopman is voorzitter van AWN Naerdincklant (een afdeling van de Vereniging van vrijwilligers in de archeologie), redacteur Archeologie bij de Stichting Tussen Vecht en Eem en medewerker bij het Geologisch Museum Hofland. Hij houdt zich bezig met onderzoek naar de geologie en archeologie van het Gooi. 

11.20-12.05 uur Presentatie door Henk Michielse, Van ‘heidens’ cremeren tot Sint-Janskerkhof. Opvattingen en rituelen rond dood & begraven in het Gooi van de zevende tot de zeventiende eeuw. 

Henk Michielse maakt ons wegwijs in de funeraire geschiedenis van het Gooi vanaf de ‘heidense’ rituelen rond de dood in de zevende eeuw, via de middeleeuwse opvattingen rond dood & begraven tot en met de tijd van de Reformatie en de ‘paepse stoutigheden’. Tot slot komt de geschiedenis van het Sint-Janskerkhof aan bod met de rouwcultuur van de katholieke minderheid in de Republiek, die het verboden was om in het openbaar te rouwen. 

Dr. Henk Michielse is historicus en sociale wetenschapper. Hij werkte aan de Universiteit van Amsterdam en is sinds 2000 actief voor het historisch genootschap Tussen Vecht en Eem. Hij was onder meer coördinator van het onderzoeksproject Katholiek en Protestant, dat werd afgesloten met het boek Geuzen en papen – katholiek en protestant tussen Vecht en Eem 1550-1800 (2013). 2 

12.15-13.45 uur Lunch bij La Place, Westerheide 2, 1251 ET Laren (tegenover het Geologisch Museum, aan gereserveerde tafels; lunch naar keuze, ter plekke te betalen) 14.00-15.00 uur Wandeling van het Geologisch Museum naar De Zeven Bergjes Onder leiding van Sander Koopman bekijken we een van de bekendste grafheuvelgroepen in het Gooi, tijdens een wandeling van ca. 1 km heen en 1 km terug. Al in 1840 zijn deze grafheuvels voor het eerst onderzocht. Wandel mee en bewonder de oudste door mensenhanden gevormde landschapselementen in het Gooi. 

15.00-16.00 uur Rondleiding op de Algemene Begraafplaats, onder leiding van Bep De Boer, retour via het St. Janskerkhof. Bep De Boer is al veertig jaar lid van de Historische Kring Laren. Hij publiceerde over de lokale geschiedenis van dit gebied, onder andere in zijn boeken In het spoor van de Gooise tram (2005) en Het Larens alfabet (2009). 

16.00-16.30 uur Napraten met een drankje in La Place. 

Aanmelding: uiterlijk 7 mei 2022 via bureau@terebinth.nl 

Deelnamekosten: 10 euro (donateurs) en 15 euro (niet-donateurs); uiterlijk 7 mei overmaken op bankrek.nr. NL 92 INGB 0000 3355 36, t.n.v. Terebinth, o.v.v. 14 mei. N.B. Exclusief (betaling ter plekke) museumkaart voor het Geologisch Museum: € 5 euro p.p.; zonder museumkaart: 10 euro p.p.; ook de lunch rekenen de deelnemers per persoon ter plekke in La Place af. 

Openbaar vervoer: van Station Utrecht CS (9.42 uur, spoor 3: Hoofddorp) naar Station Hilversum; daar met Bus Transdev 108 (Platform C) om 10.03 uur naar Laren (richting Huizen Busstation), uitstappen St. Janskerkhof (10.12 uur).