Pastoor Hendriks

90 jaar MCC: de gouden jaren

Geschiedenis en ontwikkeling van een Larense muziekvereniging – deel 3 In Kwartaalbericht 157 stonden we stil bij de ontwikkeling van de mondorgelclub in de eerste 5 jaren. In dit artikel bespreken we de periode 1936 – 1941, waarin MCC haar landelijke bekendheid verzilvert – of beter: verguldt!

St. Jansziekenhuis, Laren NH

Laren toen…

“Op uitnodiging van den heer Hendriks, pastoor der parochie St. Jan te Laren N.H. kwamen op den 9 de januari 1920 enige heeren op den pastorie bijeen om de wenschelijkheid en mogelijkheid der oprichting van een R.K. Ziekenhuis te Laren te bespreken.