Pastoor Hendriks

St. Jansziekenhuis, Laren NH

Laren toen…

“Op uitnodiging van den heer Hendriks, pastoor der parochie St. Jan te Laren N.H. kwamen op den 9 de januari 1920 enige heeren op den pastorie bijeen om de wenschelijkheid en mogelijkheid der oprichting van een R.K. Ziekenhuis te Laren te bespreken.